Dimensjon drager terrasse

Byggeanmelde hovedtrekk. Prinsippene er enkle og med litt fingerferdighet kan du få en uteplass å være stolt av. Vær oppmerksom på at en ny terrasse er meldepliktig, men hvorvidt du kan levere forenklet byggeanmeldelse avhenger av størrelsen på . Bufret Lignende Stikker bjelkene ut forbi kantbjelken, kan bjelkene være lengre uten å øke dimensjonen , fordi spennet blir kortere.

Det er vanlig å dekke bjelkene med et forkantbord.

Plasseres bærebjelken i ytterkant av terrassegulvet , blir det normalt penere om bjelkene plasseres mellom dem, og henges opp i bjelkesko eller skrus eller . Materialer til rekkverksspiler. Dekkbord til underkant av terrasse. Alle materialene bør være trykkimpregnert.

Skruer, bolter og spiker. Hei Skal i gang med og bygge terasse på huset. Terassen skal ha disse ca målene.

Dvs meter ut fra verandadøren og 1meter total lengde. Skal støype søyler til en langsgående drager (2stk sammenskruvet 28) På denne skal bjelkelaget ligge (26). Mitt spørsmål er da: hvor tett må . Under terrassen er det fjell, og planen er å sette søylesko rett i fjellet.

Lysåpningen, lengden av bjelkene som har fritt spenn mellom oppleggspunktet og drageren , avgjør dimensjonen på bjelkene. Terrassen blir 7xm, fordelt på dragere med . Bruk terrassespiker eller skruer og husk å legge terrassebordene med . Prinsippskissen viser på en enkel måte hvordan terrassen er bygget på søyler med selvbærende dragere og bjelker. En terrasse består av, sett nedenfra: Søyle fundamentert til frostfri. Hvor stor avstand du skal ha mellom søylene, avhenger av dimensjonen på bærebjelkene.

Jordspyd skal slås helt ned i. Du bygger terrassen selv med vår beskrivelse. Som regel kan du velge om. Er grunnen vanskelig å fundamentere på, er det fristende å velge én grov bærebjelke, eller kanskje en ståldrager. Våre leverandører sier at begge deler er riktige, og det er smak og behag som bør avgjøre.

Derfor anbefaler de at terrassebordene legges med den peneste siden opp.

Merk også at tre ikke alltid oppfører seg etter læreboka. Avhengig av dimensjon og hvor i tømmerstokken bordet er tatt ut er det ikke sjelden man opplever . Eksemplene på baksiden angir standard dimensjoner , lagerførte eller med kort leveringstid. Dimensjoneringstabeller.

Gjør terrenget klart for fundamentering og bygging av terrasse. Bildebeskrivelse: 1: Senterlinjer søyler 2: Vater 3: Sling 4: Støtte 5: Rettholt (Rett plank) 6: Salingsbord 7: Yttermål drager 8: Bærebjelke (oppleggspunkt) Salingsbord. Kapp lengden på bjelker og fest dem i dragerne med en innbyrdes avstand av . Må være tørt, max fuktighet. Impregnerte terrassebord anbefales å overflatebehandles med Trebitt terrassebeis.

Bære- bjelke (oppleggs- punkt). Mer av yttermålene for dragere på oppleggspunkt. Slå en spiker i hvert av yttermålene. Spikrene skal du benytte som målepunkter. Mål diagonalt fra spikrene (målepunktene) for å finne motstående målepunkter på salingsbordet.

ORDINÆR TRELAST OG TERRASSE. Maksimal lysåpning (spenn) beregnes. K- BJELKE (INNTIL METERS LENGDE). Velg om bjelken går over ett eller to spenn. Jeg skal bygge en terrasse på hytta.

Velg senteravstand mellom bjelker. Den skal festes i hytteveggen på en side og festes til betongsøyler meter ut fra veggen. Hvor langt utenfor søylene kan jeg la terrassen gå med tilstrekkelig stivhet? Du skal med andre ord ha en drager på de . Avstand fra rettholt ned til søylesko skal være lik dimensjonen på drager. Ta utgangspunkt i dimensjon på 198mm.

Oppleggsbjelkene legges så ned i søyleskoene, og nå må du sjekke at høyden er jevn og i vater på alle oppleggsbjelkene. Disse justeres enkelt ved å legge noe under bjelkene i søyleskoene . Med doble dragere på tvers og langsgående gulvbjelker, som vist på skissen, blir terrassen meget stiv og solid. Denne konstruksjonen er godt egnet når gulvet er stort. Skal bordene ligge parallellt med veggen, snus hele konstruksjonen grader.

Denne terrassen er ikke festet til huset, men står i sin helhet på egne stolper. CHRISTIANIA SPIGERVERKS TERRASSEGUIDE. Denne guiden hjelper deg til å bygge din terrasse med rett innfesting. Følg guiden og gjør dine valg basert på hvordan din terrasse skal bygges.

De produktene du trenger legges automatisk til i innkjøpslisten. Du kan når som helst hoppe mellom stegene gjennom menyen i. For eksempel ved terrasse , er det noen bestemte avstander for hvor langt man kan dra bordene før de må fundamenteres? Finckenhagen: Sant, det koster ikke så mye å gå opp en dimensjon ekstra for å være på den sikre siden.

Og 4xtror jeg er mer egnet til vertikale søyler enn horisontale dragere.

Other Post You May Like