Drikkevann rensing

Endelig foreligger testen av diverse vannrensesystemer foretatt av Teknologisk Institutt i Oslo. Ved kjemisk rensing tilsettes det fellingsmiddel til vannet etter forbehandlingen. Fellingsmiddelet gjør at partikler og organisk materiale lettere klumper seg sammen (koagulering), noe som igjen fører til at små partikkelaggregater dannes. Disse kan deretter separeres ut ved f. Vannrensing trengs til mange industrielle anvendelser, så vel som til drikkevann.

Mennesker trenger vann uten for mye salt eller andre urenheter.

Vanlige urenheter kan være kjemikalier eller sykdomsfremkallende mikroorganismer. Noen oppløste stoffer er akseptable og til og med ønskelige for å gi bedre smak. Nå leveres disse i XL-størrelse (X-tra large) og ML-størrelse (Medium large) for større kapasitet og en mer effektiv rensing av vannet.

Noen har misfarging av klær som prolblem mens andre får sand og skitt i vaskemaskinen, kraner og bevegelige deler. Kalk er et problem for noen mens klor i vannet kan irriterer hud og gir . Behovet for rensing av drikkevann blir stadig tydeligere for hvert større utbrudd av forgiftninger med e-koli, Crystoporidium, og andre organismer både i Norge og i flere andre land. Her er det ikke bare skjedd dødsfall, men mange tusener er blitt syke.

Norge skal ha noe av verdens beste drikkevann , men . Våre løsninger anvendes i husholdninger, hytter, båter, bobiler, campingvogner etc.

Vannet blir renset der hvor du trenger det, og du får rent vann , uansett hvor forurenset din ferskvannskilde er i utgangspunktet. Produktene er bærekraftige og miljøvennlige. Dette er derfor et godt miljøvalg. I tillegg til at det er økonomisk.

Filosofiske spørsmål: Anne og Ariane Schjelderup, Øyvind Olsholt. I dag lever vi svært annerledes enn for 5år siden. Vi har alle slags maskiner til å lage . Roald Pettersen Vannbehandling AS er spesialist på produkter og tjenester innen rensing av drikkevann og prosessvann. Blant våre kunder er vannverk, industri, hytte og bolig. Hvis drikkevannet blir forurenset, kan du enkelt rense det selv.

Dermed må vi supplere med vann fra innsjøer, elver eller andre vassdrag – ofte er vannet forurenset og krever rensing før det kan tas i bruk. Et trinn i denne prosessen er kjemisk felling. De vanligste vannforurensningene er nedbrytningsprodukter fra planter, leire og grus, avfallsprodukter fra samfunnet og bakterier og virus.

Vannrensing, betegnelse for rensing av drikkevann , kloakkvann og andre mer spesielle vanntyper som sigevann fra søppelfyllplasser, industrielt avløpsvann og forurenset regnvann. Rent vann er en forutsetning for vår helse og derfor stilles det høye krav til vannet vårt. Teknikkene finnes allerede, og blir stadig bedre. Goodtech leverer effektiv rensing av drikkevann. Det som trengs er penger.

Tegningen over viser et nytt anlegg for behandling av drikkevann i Oslo.

Målene er de samme: Rensing. Først fjernes mye rusk og rask fra vannet. Ikke la forurenset drikkevann ødelegge reisen! Vann fra springen i utlandet er ofte forurenset. Vannet fra brønnen er til tider ganske brunt og er ikke gunstig å drikke og vaske klær i.

Other Post You May Like