Energiklasse a

Du har kanskje hørt om A-klassifiserte bygninger, men vet du hva det betyr? Vi har lenge satt karakterer på hvitevarer med tanke på strømforbruk, og på den måten kunnet sammenlignet ulike produkter for å velge det produktet som gir oss den laveste strømregningen. Varmegjenvinning på ventilasjon side 27.

Elbruk ventilasjon side 27. Ventilasjon fra CAV til VAV side 29.

Nye bygg i energiklasse A side 30. NSB Kompetansesenter , Drammen, energikarakter A side 30. Bellonahuset, Oslo, energikarakter A. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren går fra A til G, og er basert på beregnet levert energi.

Oppvarmingskarakteren gis med en femdelt fargerangering fra rødt til grønt, og rangerer boligen eller bygningen etter hvilket oppvarmingssystem som er installert. Den positive utviklingen har medført at det er naturlig at kravene til de ulike energiklassene skjerpes. EU-kommisjonen har derfor besluttet å revidere rammedirektivet for energimerking av hvitevarer til husholdningsbruk, Energy .

Universitets- og høgskolebygning. Har tenkt omsider å kjøpe tørketrommel nu når det er salg. Mange byggeiere ønsker å ha en god energikarakter på sine nybygg. Tyske Bosch og Siemens er de første hvitevareprodusentene på det norske markedet med produkter i de øverste energiklassene. Er ett av Norges ledende eiendomsselskaper med virksomheter innenfor hotell, shopping og parkering i Baltikum og Russlan fritidseiendommer i Portugal og Sverige, kontorer og parkering i. Forvalter eiendom for Nordea Liv og Watrium Eiendom.

Stavanger har Nord-Europas største boligblokk i massivtre i energiklasse A. Egenes Park ligger midt i Trehusbyen og består av en barnehage og leiligheter. Meget god støvsuger med fantastiske energiklasse A. Elegant og kompakt med integrert utstyr under lokket. Det nye energimerket bevarer sine velkjente piler, hvor mørkegrønn pil viser lav energibruk, mens rød pil viser . Flere energiklasser , flere produkter, og støynivået må oppgis. I Bane NOR Eiendom er all norsk jernbaneeiendom samlet.

Porteføljen har en brutto verdi på milliarder kroner og består blant annet av stasjoner, jernbanetilknyttede service- og driftsbygg, næringsbygg, boliger og tomter. De fleste eiendommene er sentralt plassert ved kollektivknutepunkter og langs jernbanen. Nytt kontorbygg for Veidekke Entreprenør Indre Østlan energiklasse A.

Other Post You May Like