Enkle sauefjøs

Byggskisse: – Plantegning. Enkelt kostnadsoverslag. Forklaring av funksjoner. Det utvikles derfor to hovedtyper av sauefjøs : – IMEK fjøset med. Kostnadsreduksjoner sauehus.

Tiltak: – Kalde fjøs med enkle konstruksjonsløsninger. Kombinert ute- og inneliv. Tradisjonelle gulv utgjør ca av kostnaden. Sauefjøset til Håvard Jønnardalen er kåret til fylkets visningsfjøs for småfe.

Sauebonden i bygda Langlim skal dele smarte løsninger og driftserfaringer med andre saueinteresserte. Ifølge forskeren i Fårebygg kan man finne fordeler og ulemper med alle fjøstyper. Jeg tviler på at vi vil få ett superfjøs som skiller seg ut fra alle andre. Men vi vil kunne si hvilke typer fjøs som gir de beste resultatene på for eksempel dyrehelse, dyrevelferd .

Billigere å bygge i forhold til isolert. Både i fjøs med talle og drenerende gulv. Viktig å ha trekkfritt miljø for sauen. Kondensplater i taket eller underduk, for å unngå.

Fjøset som ble valgt består av en enkel og automatisert fôring, lettvint gjødselhåndtering med plastrister og bløtgjødsel med full kjeller, god ventilasjon med ulike justeringsmuligheter og et bygg bestående av prefabrikerte elementer som gir en lav byggekostnad. Videre i fullprosjekteringen er det blitt forklart . Jeg er i ferd med å bygge nytt sauefjøs nå, og her har det vært vektlagt at det skal være (bortimot hvertfall) så enkelt og lettstelt som mulig. Jeg bygger også uisolert , men med. Vet flere som har bygd enkle bygg med talle, men har gått tilbake til drenerende gulv etter en tid.

Tallefjøsene har sin misjon før, . Er det mulig å gjennomføre? Flere resultater fra gardsdrift. EF80Dow:48pt:Telemarksavisa – Dette er Telemarks smarteste sauefjøs,rh:ta. Verdal,rh:felleskjopet.

Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet. I Canada og USA holdes sau ofte i skur og enkle , uisolerte bygninger i områder med lave temperaturer og. I Sveits, derimot, er det ikke lenger tillatt å bygge nye sauefjøs med spaltegulv, mens i Sverige er.

Skal være en trivelig og rasjonell arbeidsplass for sauebonden. Mulighet for foring av grupper. I de fleste norske sauefjøs brukes spaltegulv i hele bingen. Mens man eksempelvis i Storbritannia har sauene ute stort sett hele året med bare noen enkle skur som beskyttelse i lammingsperioden, er det i Norge vanlig å holde sauene inne i tette fjøs gjennom hele vinteren og under lamminga.

Denne ordningen fungerer veldig bra. Den er svært enkel og oversiktlig, sier Kristoffer Moan. Bak det gamle fjøset har et tynt snødekke lagt seg på bakken. Med hendene viser sauebonde Kristoffer Moan hvor det nye fjøset skal stå. Det er ennå vinter når vi er på bersøk.

Nå ser forskere på alternative. I Storbritannia går for eksempel sauene ute stort sett hele året med bare noen enkle skur som beskyttelse i lammingsperioden. I Norge er det vanlig å holde . Onsdag kveld møtte over bønder på Landbrukets Hus på Tynset for å lære om rasjonell drift i praktiske sauefjøs.

Mangler: enkle Omgjøring av eksisterende sauefjøs – Fjøssystemer – Fjøs og utstyr til. Referanser › Sau og geit Bufret Omgjøring av eksisterende sauefjøs til Mathias Snerle, Lalm. Bygde påbygg med talle og gjorde om eksisterende sauehus.

Påbygg: Lammesikker front og enkle skiller med . I storbingeløsninger får røkteren helt andre muligheter til å legge til rette for enkel håndtering av dyrene. Dersom en plasserer vekt og håndteringsutstyret slik av alle gruppene i fjøset kan drives gjennom samme drivgang – uten å blande grupper, blir dette en jobb som kan utføres av en person alene. Norsk Landbruksrådgiving Sogn.

Vi har tatt utgangspunkt i ein tradisjonell båsfjøs og presenterer i dette heftet ulike forslag til planløysingar, kostnader ved ombygginga og ei drøfting av dei ulike løysingane. Planløsninger i sauefjøs 08. Team Småfe har laget et nytt hefte med ulike planløsninger for sauefjøs. Dette er er mer utfyllende nettversjon som skal gi inspirasjon til de som vil bygge fjøs til sau. Tine arrangerer fjøsdesign- og kusignalkurs i Nederland 28.

Få erfaringer, del tanker og gode løsninger med . Felleskjøpet Rogaland Agder tilbyr utstyr for både sau og geitehold. Vi leverer alt fra enkle innredninger til avanserte melkeanlegg for geit.

Other Post You May Like