Enova støtte balansert ventilasjon

Et balansert ventilasjonsanlegg er et viftesystem som leverer frisk, renset luft og trekker ut brukt luft. Du kan ikke motta støtte til tiltak i fritidsbolig og lignende. Det balanserte ventilasjonsanlegget må være nyetablert i din bolig o. Derfor gir Enova deg 20. Enova har nå innført tilskudd til ettermontering av balansert ventilasjon i eksisterende boliger.

Tilskuddsordningen skal bidra til reduserte klimagassutslip.

Dette er en meget gunstig ordning som Enova administrer på vegne av staten, og man trenger ikke søke på forhånd bare man oppfyller kravene til støtte , det er et såkalt rettighetsbasert tilskudd. Vil Enova gi støtte om man kun etablerer balansert ventilasjon i hovedettasjen? Holder det med faktura på delene?

Med våre komplette pakker for balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning inkl. Du kan som selvbygger montere ventilasjonsanlegget selv. Vår tilbakemelding fra Enova er at dersom ventilasjonsanlegget prosjekteres av kompetent firma og iht.

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. FDV dokumentasjon -service og garanti Areal opp til: -120m2: pris fra 34.

Nå får du av regningen (intil 200kr) i støtte fra Enova for å etterinstalere balansert ventilasjon i eksisterende bolig. VKE er svært glade for at tilskuddet er kommet da vi har erfaringer med at en del tvert imot kun har etterisolert og tettet bygningskroppen og utelatt ventilasjon med påfølgende inneklimaproblemer. Vi er derfor glade for at Enova nå seter fokus på dette og støtter balansert ventilasjon i eksisterende boliger. Alle som har lagt inn vannbåren varme eller balansert ventilasjon , og har en kvittering som ikke er eldre enn fire måneder, kan få støtte.

Det eneste du trenger å gjøre, er å sende inn kvitteringen elektronisk via enova. Da får du pengene du har krav på inn på konto i løpet av kort tid. Nå kan du få tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon i eksisterende boliger.

Du kan få tilbake av dokumentert totalkostna inkludert merverdiavgift. Her er noen av kravene:. Enova utvidet nylig ordningen ved å inkludere ettermontering av balansert ventilasjon i eksisterende boliger. Det er bare å sende kvitteringer når jobben er gjort, så dekker Enova av kostnadene.

Men er ettermontering av balansert ventilasjon et veldig godt energitiltak i eksisterende boliger? Dersom du vurderer å gjennomføre flere av disse tiltakene, kan det lønne seg å ta kontakt med Enova for å få en viss innsikt i hvor mye du kan forvente å få i tilskudd for de tiltakene du ønsker å gjøre. Enova støtter en rekke energitiltak som vil gjøre boligen din enda bedre å leve i. Innhent tilbud på varmepumpe her.

Redaksjonen i ABC Nyheter . Kanskje du har et tiltak du ønsker å realisere, eller.

Varmestyringssystem – inntil. Nå har du rett til å få tilbake penger for ettermontering av et balansert ventilasjonsanlegg ! Tilskudd til balansert ventilasjon beregnes som av dokumentert totalkostna inkl. Maksimalt tilskuddsbeløp per prosjekt . Et ventilasjonssystem som leverer frisk og renset luft, og som også gjenvinner varmen, er et tiltak som ENOVA gir støtte til. Prisene vil variere avhengig av boligens størrelse, kanalfremføringsveier, boligens beskaffenhet og andre byggtekniske forhold. Vi og vår leverandør Flexit kan hjelpe med svar på spørsmål om balansert ventilasjon.

Enova tilbyr støtte til å installere balansert ventilasjon i huset ditt. Det kan være lurt å kombinere balansert . Støtte til varmepumpe luft til vann – opp til 30.

Other Post You May Like