Etterisolering av loft

Isoler loftet og utnytt rommet under skråtaket. Varmen stiger opp og det er spesielt lønnsomt å ha et godt isolert tak. Vi starter etterisoleringen på loftet hvor det er enkelt å utføre og vil gi de største energibesparelser. Slik kan du etterisolere trebjelkelag mot kaldt loft. Du kan etterisolere trebjelkelag på oversiden eller i selve bjelkelaget ved å blåse inn isolasjon eller skifte ut stubbloftsfyll.

Jeg vurderer å etterisolere loftet.

Dette er egentlig ikke noe å lure på. Investeringen tjener seg fort inn igjen. De centimeterne du har liggende nå, betyr derimot at du fyrer for kråkene.

En godt utført etterisolering mot kaldt loft vil du fort spare inn ved reduserte fyringskostnader. I åpent loftsgulv isoleres det mellom bjelkene. Gammel fyllmasse som leire eller sagflis kan suges ut ved hjelp av en spesialbil med pumpe, og hele jobben er gjort på få timer. Hele bjelkelaget fylles med isolasjon.

Av samtlige energisparende investeringer Dine Penger har regnet på de siste årene, er det ingen som overgår etterisolering av loft.

Noen av de øvrige investeringene vi har regnet på, er tapsprosjekt, mens andre er lønnsomme for noen. Isolering av yttervegger, tak og kalde loft er en enkel, billig og effektiv form for etterisolering. Etterisolering av loft er derimot lønnsomt for alle . Isolering sikrer en bedre bokomfort uten trekk fra kalde vegger og reduserer utgiftene til oppvarming betraktelig. Om ROCKWOOL autoriserte blåseentreprenører: En korrekt og effektiv isolering avhenger både av materialet og av . Et spesielt populært tiltak er å isolere mot kaldt loft. Det påvirker ikke utseendet på huset og egner seg godt på gamle bygninger med bevaringsverdig fasade.

Bare det gjøres slik at man unngår byggskader. Ved å tenne lamper i etasjen under og gå opp på et mørkt loft kan man se hvor lysstrimer trenger gjennom, for eksempel inntil murstokk eller ved gjennomføringer for ventilasjon. Når man skal etterisolere loftet, velger mange huseiere i dag en variant av løsull som sprøytes inn eller glassull som rulles ut.

Har nytt tak med diffåpent papp og betongtakstein. Hei Tenkte og etterisolere loftet, for og få det litt varmere, og fjerne litt støy. Det er snakk om å blåse inn trefiber. Huset er på ett plan, og har et kaldt loft. Isopor er vel veldig brennbart, så det er kanskje lurt og fjerne . Varm luft stiger opp, og vil presse opp mot loftet.

Er det da mangelfull isolering på loftet, vil energitapet være betydelig.

Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova. Likevel er de smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene. Kampanjetilbud ut året på etterisolering av loft med mineralull i Brannklasse A1.

To etasjer og kaldt, luftet loft n 1. Trekonstruksjon, kjellervegger av. Golv på grunnen, noe isolert. Opprinnelige konstruksjoner n Tak mot . Byggeåret er den letteste måten å avsløre behovet for etterisolering på. Energisparepotensialet er flere tusen kilowattimer. Det samme gjør vi i gulvet ved å fore ned gulvbjelkene.

Det ligger kun grå papp med . For mange er etterisolering av loftet den enkleste og billigste måten å spare kilowattimer på. Men det er også mulig å gjøre store feil. Enova er opptatt av å spare, men ikke fullt så opptatt av å fortelle om de byggtekniske utfordringene ved etterisolering av loft , sier seniorforsker Sverre Bjørn Holøs i Sintef .

Other Post You May Like