Fjerning av oljefyr

Har du en gammel oljefyr med et vannbårent varmeanlegg? Varmeløsningene som støttes er biokjel, bio-ovn med vannkappe, væske-til-vann-varmepumpe, luft-til-vann-varmepumpe eller fjernvarme. De murta da igjen hullet i pipen så vi kan fortatt fyre i ovnen i etasjen under.

Hadde riktig nok ikke oljetank som skulle fjernes. Den sto i kjelleren og vi tømte den og en kollaga ville ha den ;D En tante hadde oljefyr .

Det er eksempler på huseiere som har betalt millionbeløp i opprydding etter at skaden først har skjedd. Så det er viktig å være bevisst på oljefyren man har nedgravd i hagen og hva man må gjøre med den for å sikre miljøet og unngå en stor økonomisk smell, sier Meyer. De minner om at man ved fjerning av.

Da kan det hende at du kan få økonomisk støtte. Ordningen har den fordelen at den er rettighetsbasert, og at du får mer støtte ved å kombinere flere tiltak. Det gis også støtte til rens og fjerning.

OG HUSK: Nå får du støtte til å fjerne oljetanken om du samtidig investerer i en fornybar oppvarmingsløsning.

Lurer du på hvordan du bør gå frem for å erstatte oljefyren din? I tillegg vil avtrekksvarmepumper og ventilasjonsvarmepumper som er . Heldigvis finnes det miljøvennlige alternativer, som gir betydelig lavere kostnader til oppvarming og varmtvann, og som er svært gode erstattere for din gamle oljefyr. Da har du kommet til rett sted. Frakopling og tømming av fyrkjele.

Oppskjæring av fyrkjele. Opplasting bortkjøring av fyrkjele. Fjerning av oljetank og oljefyr Sætre i Hurum. I tillegg demontering og fjerning av oljefyr som er installert i kjeller med utgang i samme etasje.

De som har oljefyr har vannbåren varme, og har derfor mange ulike løsninger de kan velge mellom. Det kan være bioolje, pellets eller vedfyr, men de fleste konverterer til varmepumpe. Noen ganger beholdes oljekjelen for spisslast til en luft-vann-varmepumpe. Den vil i så fall kunne konverteres til å bruke . De valgte å installere en luft-vann-varmepumpe, og den totale kostnaden kom på litt over 200. Flere velger å skifte ut oljefyren nå, i god tid før forbudet kommer.

Svært mange har allerede gått bort fra oljefyring , men har fortsatt en nedgravd tank i hagen og gammel oljefyr i kjelleren.

Enkelte av tankene inneholder fortsatt olje eller parafin , selv om de ikke er i bruk. Slike tanker utgjør en betydelig . Gjennom Oslo kommune kan borettslag og næringsbygg få støtte til fjerning av oljefyr ved samtidig overgang til enten fjernvarme eller varmepumpe. Klikk på en av lenkene under for å søke på den støtteordningen som er relevant for deg: . Du har også ansvar for eventuelle lekkasjer fra oljetanken. Dette betyr at din oljefyr må fjernes eller bygges om.

Hvis all oppvarming med fossil olje, gass og parafin opphører i Oslo, reduseres Oslos klimagassutslipp med prosent. En oljelekkasje kan gi store og kostbare ødeleggelser på bolig og nærmiljø. Tankeier er ansvarlig for lekkasjer. En lekkasje kan være vanskelig å oppdage dersom den foregår over tid.

Fyrer du fortsatt med fossil olje? Enova-støttet varmeløsning.

Other Post You May Like