Hekto til kg

Hjelper poden med matteleksa. Og må innrømme at jeg ikke er helt stø i dette. Står helt stille for meg. Og de andre enkle enhetene! Se emne – Omregningstabeller innlegg 20.

Flere resultater fra matematikk. Bufret Masse – omgjøring av måleenheter (mg, g, hg, kg og tonn). Grunnenheten for masse er kilogram ( kg ). Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Hekto til Kilo. Støtter et stort antall måleenheter.

Vikter mäter vi i gram, hektogram och kilogram. De förkortas g, hg och kg.

Hekto betyder 1vilket betyder att hektogram = 1gram. Till vardags säger vi oftast bara kilo eller hekto när vi pratar om vikter. När något väger riktigt mycket kan vi . Many other converters available for free. Gjør om kg til hekto. Regel: Når du regner med benevnte tall må disse ha samme benevning.

Vi bruker svært ofte enheten kilogram. I daglig tale er det vanlig å si bare kilo i stedet for kilogram. Den grunnleggende måleenheten for masse er kilogram ( kg ). Hektogram ( hekto ), hg = 1g . Det er viktig at kilogram er den eneste grunnenheten i det internasjonale målesystemet SI med et SI-prefiks. Dette betyr da at gram er en avledet enhet.

Andre avledete massemåleenheter er blant annet hektogram og dekagram, og de forholder seg til kilogram. Arbeid i grupper på to eller tre. Gjett hvor tung hver ting er.

Mål vekten nøyaktig på en vekt.

Skriv inn i en lignende tabell og finn ut forskjellen mellom det dere gjettet og det som er riktig. Mattehjelp – gram, hg og kilogram ? Farlex clipart collection.

Other Post You May Like