Hektogram til gram

Hektogram brukes blant annet til å angi vekten på matvarer, som for eksempel pålegg i løsvekt. Bruk dette enkle verktøyet til raskt å konvertere Hektogram som en enhet av Vekt. Se emne – Omregningstabeller innlegg 20.

Flere resultater fra matematikk. Temaoversikt › Åpent forum Bufret Lignende 29.

Hjelper poden med matteleksa. Og må innrømme at jeg ikke er helt stø i dette. Står helt stille for meg. Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Hektogram til Gram. Støtter et stort antall måleenheter.

Masse – omgjøring av måleenheter (mg, g , hg , kg og tonn). Grunnenheten for masse er kilogram (kg).

Vikter mäter vi i gram , hektogram och kilogram. De förkortas g , hg och kg. Hekto betyder 1vilket betyder att hektogram = 1gram.

Till vardags säger vi oftast bara kilo eller hekto när vi pratar om vikter. När något väger riktigt mycket kan vi . Many other converters available for free. Når man måler vekt, brukes enheter som kilogram, gram eller milligram. Her er tabellen (tallhuset) et godt hjelpemiddel.

Den ligner tabellen fra før, men vi bytter ut enhetene og erstatter meter med gram. Kilogram = tusen hektogram = hundre dekagram = ti desigram = tidel. Arbeid i grupper på to eller tre. Gjett hvor tung hver ting er. Mål vekten nøyaktig på en vekt.

Skriv inn i en lignende tabell og finn ut forskjellen mellom det dere gjettet og det som er riktig. De vanligste måleredskapene på kjøkkenet er vekt, litermål, desilitermål, kryddermål, termometer og vanlige kjøkkenredskaper (spiseskje, teskje og kopp). Les hvert spørsmål grundig.

Se deretter på svarmulighetene som vises og velg så det svar som du mener er riktig. Det er kun ett riktig svar til hver oppgave. Regn oppgavene og kryss av dine svar. Hvor mange gram er et kilo ? Omgjøring mellom gram , hektogram og kilogram.

Målenhetene vi bruker for eksempel til å måle lengde, vekt og volum, bygger på det metriske systemet. Det metriske systemet er bygd opp på en systematisk måte : Ordet kilo betyr tusen, og ordet deka betyr ti. Regel: Når du regner med benevnte tall må disse ha samme benevning. English dictionary definition of hektogram.

A metric unit of mass equal to 1grams.

Other Post You May Like