Hva følger med boligen ved salg 2015

Her er oversikten over hva som skal følge med i huset eller leiligheten du har kjøpt. Når du selger en bolig skal det følge med en del naturlig innbo. Som selger har du stor valgfrihet innenfor lovens krav.

Sørg bare for å være tydelig! Noen ganger er det store sprik i hva selger mener skal være igjen ved flytting, og hva kjøper mener de har kjøpt.

Hvis det er løsøre og tilbehør selger ikke ønsker skal følge med eiendommen ved salg , må selger derfor sørge for at dette blir formidlet til kjøper før . Vær tydelig: Hvis gjenstanden er i boligen på visning, må du skrive klart og tydelig i prospektet hva som følger med og ikke følger med. Listen over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen ved salg når annet ikke fremgår av markedsføring eller er avtalt: 1. Les også: ting du bør. For å unngå konflikter mellom kjøper og selger har NEF nå fastslått at alle hvitevarer som var i boligen på visning skal følge med ved overtagelse. Må melde fra på forhånd – Det er full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg , sier Næssvik.

Men selger må gi eiendomsmegler . Se listen over hva som skal følge boligen her.

TA MED: Vaskemaskiner følger nå ikke lenger boligen ved overtagelse. Illustrasjonsfoto: colourbox. DinePenger) Publisert: 12:- 22. Når kjøper og selger ikke har avtalt annet, blir hvitevarene på badet med på . Altfor ofte oppstår det konflikter og misforståelser om hva som skal følge med når en bolig blir overdratt til ny eier. Kan selger beholde kjøleskapet selv om det er innebygget?

Hva med den fine lampen i stua? Og hvem skal ha markisene? Det er avhendingsloven som regulerer slike forhol men her finner . Brørby – Eiendomsmegler Hønefoss. Hva følger med boligen ved salg ? Loven stiller noen krav, men som selger har du stor valgfrihet.

Naturlig innbo medfølger, bare sørg for å være tydelig! Bufret Det er viktig at det er tydelig for begge parter, både selger og kjøper, hva som medfølger ved eiendomssalget. Hele salget kan stå i fare.

Listen over hvilket løsøre og tilbehør som skal følge eiendommen er som følger.

Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom. Selger må derfor gi eiendomsmegler beskjed om hva som IKKE skal følge boligen eller fritidsboligen ved salg , slik at eiendomsmegler kan ta dette med i . Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med. Så du noe i boligen du ønsker deg skal medfølge? Vaskemaskin, kjøleskap og plantene i hagen, persienner og gardinoppheng er bare noen av tingene du må la den nye eieren overta ved salg.

Dette hvis dere ikke avtaler noe annet før boligen legges ut for salg. For å unngå rettsak sier NEF at alle hvitevarer som var til stede på visningen skal følge med. Ved salg av ny bolig til forbruker, kommer enten avhendingsloven eller bustadoppføringsloven til anvendelse. Hvilken lov som gjelder. Bustadoppføringsloven gir imidlertid forbruker rettigheter utover det som følger av avhendingsloven som det er viktig at entreprenøren er klar over før.

Jeg tror også at taklamper som er i boligen under visning skal følge boligen , men om man har en veldig spesiell spisestuelampe for eksempel, så kan man få megler til å opplyse på visning om at den ikke følger med. Vanlige kupler og slikt skal følge med. Vi hadde noen veldig fine kuppel-lignende lamper på kjøkken og. Advokat Vegard Syvertsen opplyser uheldige boligkjøpere om hva de har rett på hvis de har kjøpt bolig med feil.

Jeg mener det sånn at hvis det sitter fast og var der på visning så følger det med kjøpet. Hvis det er ett frittstående huskestativ som enkelt kan flyttes på så ville jeg kanskje tatt med meg og kastet det på egenhån hvis ikke kjøper gjerne vil . Tror dere kommunale leiligheter i blokka, og en stor studentblokk som nabo, vil påvirke prisen på leilighetene? Bør jeg selge nå før prisene går ned i området, og heller.

Kan vel like greit begyne å henrette alt og alle som ikke følger en viss standard. Betegnelsen “ bolig ” benyttes her som en fellesbetegnelse for bolig og fritidsbolig, med mindre annet følger uttrykkelig av de enkelte punkter nedenfor. De signerende parter erklærer at normen er et uttrykk for hva som må anses for å være god markedsføringsskikk ved markedsføring av bolig overfor forbrukere. Den gir unik innsikt i hva som påvirker folks valg av bolig gjennom to delundersøkelser som behandler fire ulike temaer. Nå frir DNB til de som vil forsikre seg mot dette.

Spennende, mener konkurrenten Frende.

Other Post You May Like