Hypotyreose lavt stoffskifte symptomer

Utviklingen kan gå langsomt og nesten umerkelig, og i tidlig fase kan en person med hypotyreose være helt uten symptomer. Etter hvert kan symptomer kommer fra ulike organer i kroppen, og sykdommen presenterer seg derfor med et betydelig mangfold av symptomer og plager. Påvirkning av mentale funksjoner kan gi . Gravide kvinner kan utvikle antistoffer mot skjoldbruskkjertelen sin og dette bør sjekkes ved symptomer på hypotyreose.

Medfødt underutvikling eller mangel på skjoldbruskkjertelen, kan også være en årsak. I global sammenheng er jodmangel viktigste årsak til lavt stoffskifte.

Skjoldbruskkjertelen må ha jod . Har du lavt stoffskifte ( hypotyreose ) betyr det at skjoldbruskkjertelen ikke lager nok stoffskiftehormon (tyroksin). Det kan gi forskjellige symptomer , som for eksempel tretthet, tristhet, tørr hud og hårtap. Du kan også ha lavt stoffskifte uten at du legger merke til det. Lavt stoffskifte behandles ved å tilføre tyroksin i tablettform. Vanlige symptomer ved lavt stoffskifte.

Mange pasienter opplever at i stedet for å se at symptomene kan handle om stoffskiftet, så får de en eller flere tilleggsdiagnoser. Blant hans pasienter er det mange med en stoffskiftesykdom.

Det er vanskelig i ettertid å vite når hun fikk hypotyreose , siden thyreoideafunksjonen ikke ble undersøkt før det var gått ett år etter strålebehandlingen. I dag er det ganske vanlig at allmennlegen tester stoffskiftet ditt dersom du er for eksempel er sliten, deprimert og tiltaksløs. Symptomene på stoffskiftesykdom er ofte diffuse og vanlige.

Symptomer kommer fra ulike organer i kroppen, og de kan derfor i starten gi mistanke om sykdom i disse organene. Hva er for lavt stoffskifte ? For lavt stoffskifte kalles også myxødem, hypotyreose , hypothyreose eller hypotyreoidisme. Hypotyreose presenterer seg . Dette betegner den tilstand som.

For lavt stoffskifte påvirker alle organer i kroppen, og derfor kan det oppstå symptomer fra alle organsystemer (hjerne, hjerte, tarmsystemet, muskler osv). Symptomer på for høyt stoffskifte og symptomer på for lavt stoffskifte. Nordstrand forteller at ubehandlet hypotyreose fremskynder aldringsprosessen og kan gi sterkt nedsatt livskvalitet. Dersom du ikke har symptomer , normal tyroxin og lett forhøyet TSH kalles det subklinisk hypothyreose.

Mangel på tyroksin gir mangeartede . Pasientene blir trette med økt søvnbehov. De mister energi, får svekket. Definisjon av hypotyreose. Mild hypotyreose – Latent hypotyreose.

Behandling av høyt stoffskifte.

Omtrent av menn og av kvinner rammes av lavt stoffskifte. Barn kan også rammes av lavt stoffskifte , men det er mer sjelden. Det kan være vanskelig å oppdage lavt stoffskifte fordi symptomene kommer gradvis og er ofte . Hunden får først symptomer når ca.

Bente Bakke, forbundsleder i Norsk Thyreoideaforbund LAVT STOFFSKIFTE ( hypotyreose ) er en utbredt folkesykdom. Selv om mye har blitt bedre, .

Other Post You May Like