Impregnert trevirke i jord

I hagen min er det en støttemur opp til naboen, og fra bunnen av muren og ned til der gressplenen starter, er det er bratt helning der det bare vokser ugress. Tenkte først å stable en . Er det slik at impregnert trevirke ikke råtner uansett forhold? Selv om det for eksempel er i kontakt med jord (fuktig jord ). Ettersom flere strøk av landet nå ser ut til å bli utsatt for nedbør i større deler av året, kan trykkimpregnert kledning bli et aktuelt produkt i større grad enn tidligere.

Eksempler er gjerdestolper (fortrinnsvis rundvirke) og deler av terrasser som kommer i kontakt med jord.

Man har i Norden etablert fire impregneringsklasser for trykkimpregnert trevirke. Impregneringen beskytter trevirket effektivt mot sopp, bakterier o. Vanligvis er angrep av råtesopp av størst betydning. Dette er spesielt et problem der trevirket er i kontakt med jord , vann eller på annen måte fuktig miljø. Impregnert trevirke har lang leveti og brukes derfor i råteutsatte konstruksjoner der holdbarhet kreves. Det aller meste av impregnert tre i dag er behandlet med kjemiske stoffer, enten kreosot eller salter av tungmetaller.

Det er ikke ønskelig med gjenbruk av kreosotimpregnert trevirke. Kommer ikke treverket i direkte kontakt med jord , er det ikke nødvendig å bruke trykkimpregnert materiale. Statens forurensningstilsyn (SFT) arbeider nå med forslag til en forskrift som skal begrense bruken av impregnert trevirke.

CCA-impregnering gir meget god beskyttelse når virke skal stå i kontakt med jord , men det finnes gode alternative impregneringsmidler både for jordkontakt og for bruk over bakken. Vi har fylt god jord i ei ramme av trykkimpregnerte materialer og plantet bær og grønnsaker. Hjelp til bygging av kjøkkenhage 21. Behandling av treverk i drivhus?

Tre brytes gradvis ned om det ikke beskyttes mot fukt og jord. Du bør derfor unngå å bruke dette om du skal bygge egne kasser til å dyrke i, spesielt om du skal dyrke noe spiselig. Kreosotbehandlet treverk er giftig ved hudkontakt og er forbudt å bruke i hagen.

Påse at materialene (klasse AB) ikke er i kontakt med jord , eller løv etc. Dette fordi ukappet impregnert endeved har den beste beskyttelsen . Trykkimpregnert trevirke er klassifisert i henhold. Kledning produseres av høvlet trevirke av furu, og leveres i mange varianter. De nordiske impregneringsklassene bygger på NS – EN 3og tilsvarer inntrengingsklasse P8.

Opptakskravet for impregneringsmidlet er bestemt. Cu – impregnert tre får normalt en levetid som er ganger lenger enn trehvit virke. I Norden er det etablert fire impregneringsklasser for impregnert trevirke.

Disse er basert på Norsk. Målet med denne oppgaven var å bestemme biotilgjengeligheten og planteopptaket av kobber (Cu), krom (Cr) og arsen (As) i askeresten fra Cu-, Cr- og As- impregnert (cca- impregnert ) og mikrobølgepyrolysert trevirke. Dette for å undersøke om asken fra biooljeproduksjon med mikrobølgepyrolyse som .

Tengre enn ikke- impregnert trevirke. For at impregneringsstoffene skal gi en e¡eltiv besþttelse, mã disse ha en viss mobilitet eller løselighet. Klasse B: Trevarer for . Dette innebærer at stoffene gradvis vil lekke ut. Lekkasje av CCA påvirkes av faktorer i treverket, saltsammensetning og faktorer i jord og vann som treverket utsettes for.

Anbefaling ved montering. Generelt bør impregnert tre bearbeides så lite som mulig. Deler som skal stå i jord , bør ikke kappes eller bearbeides.

Husk at dette må være impregnert i klasse A. De bearbeidede flatene bør behandles med et trebeskyttelsesmiddel – for eksempel Antiparasit eller. Formålet med forskriften er å hindre skade på helse og miljø ved spredning av krom og arsen fra impregnert trevirke. Unntaket i § annet ledd gjelder materialer nyttet til konstruksjoner for næringsvirksomhet som skal stå i jord eller vann, for eksempel stolper til elektrisitets- og teleoverføring, autovern . NS klasse AB eller A også med krone.

AB er over mark, mens A kan brukes i jordkontakt. CU impregnering klasse A bruk i jord kontakt holdbarhetsklasse 1.

Other Post You May Like