Isolere kjellervegg utvendig

Dette er den gunstigste løsningen for å hindre fuktproblemer, men krever at man graver opp utvendig. Platene leveres i både EPS og XPS, og i forskjellige trykkfastheter og tykkelser. Platens ytterside er utført med loddrette riller og er dessuten kledd med en vanngjennomtrengende . Tenker å benytte XPS fra GLAVA, men er noe tvilende til å lime denne direkte på muren uten knotteplast mellom mur og isolasjon (slik leverandøren anbefaler).

Så vidt jeg forstår anbefaler Sintef Byggforsk knotteplast mellom mur og utvendig isolasjon.

Det føles feil å ikke følge leverandørens anbefaling, . Etterisolering av grunnmur mot terreng. Utvendig isolering av grunnmur sikrer kjelleren mot fukt. Vi anbefaler at isolering av kjelleryttervegg skjer på utvendig side. Dette reduserer kuldebruer, samtidig som det gir en mer . STYROFOAMTM Perimate DI-A-N.

Hvorfor utvendig isolering av kjelleryttervegg. Den norske tradisjonen med å bygge og innrede kjeller er ikke uproblematisk i fuktsammenheng.

Svært mange kjelleryttervegger er innvendig isolert, uten at det er tatt . Feil isolering av kjellerveggen kan gi dårlig inneklima. Mur- og betongvegger bør etterisoleres utvendig , men det finnes også løsninger for innvendig etterisolering. Etter utgraving må kjellerveggen rengjøres og all løs puss fjernes. Sår og avflassinger repareres, eventuelt må hele muren slemmes på nytt. Som isolasjon benyttes spesialprodukter av skumplast.

Den dårlige luften blir ikke værende i kjellerrommet, men siver oppover og kan skape problemer for folk som er muggsoppsensitive. Veggen havner da i innehusklima og holder seg tørr og varm. Dersom det viser seg vanskelig å bruke . Prinsipper for isolering av kjellervegger og kjellergulv.

Betongvegger bør ha minst 1mm isolasjon på utsiden. Ved å isolere utvendig , vil kjellermuren holde seg varm og tørr og den typiske kjellerlukten unngås. Jackon grunnmursplater både isolerer og drenerer og er ypperlig til rehabilitering og kvalitetsheving av kjellervegg.

Produktmaterialets diffusjonsåpenhet tillater en naturlig fuktvandring innenfra og ut gjennom kjellerveggen. Ved innredning av kjeller til boligrom eller ved etterisolering er det beste prinsippet å etterisolere og fuktsikre utvendig. Opp- graving og oppgradering av dreneringen kan være nødvendig.

ROBUST retter søkelyset mot.

Helst bør hele kjellerveggen isoleres , også over terrenget. Forøvrig er drenering utført etter boka, med pukk, drensrør, grus, knotteplast med list og påpuss. Når vanndamp- en kondenserer, skjer dette inne i selve Jacko por platen og fuk- tigheten skader ikke kjelleren.

Kjellerveggene er tørre . Problem med innvendig isolasjon. Det finnes mange eksempler på problemer med innvendig til- leggs isolasjon på utvendig kjeller vegg. Mur veggen vil være kald.

Det kan lønne seg å isolere de kalde ytterveggene. Innvendig eller utvendig isolering. Mulighetene er mange, få oversikt her. Vi viser hvordan du superenkelt etterisolerer den kalde kjellerveggen innenfra. Isoler kjelleren din og spar penger.

Den eksisterende murveggen kan bygges ut med en påfôring hvor hulerommene fylles med isolasjon. Utenpå monteres en kledningen som er godt luftet. Isolasjonssjiktet kan også monteres kontinuerlig ved at kledningen festes med lange skruer.

Ved å isolere kjellere med ISODREN på utsiden av vegger og gulv vil man unngå fremtidige fuktskader. Aldri mer fuktproblemer. Nytt utvendig tettesjikt. Robust metode, MEN all fukt.

Other Post You May Like