Krav til ildsted og brannmur

EKSEMPLER PÅ MINIMUM AVSTAND TIL BRANNMUR. OG TIL VEGGER AV BRENNBART MATERIALE. Avstand til vegg av brennbart materiale med marmor- sideplater på ovnen.

Brannmurens høyde over ildstedet skal være min. Utenpåliggende brannmur. Reinstallering av ildsted krever ikke søknad og tillatelse, men tiltaket skal meldes til kommunen du bor i.

Krav til ildsted og brannmur. Nyinstallering av ildsted krever ikke søknad og tillatelse. Det stilles ingen formelle krav til den som skal montere et ildsted. Vi anbefaler likevel sterkt å bruke kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet.

Kontroll av nytt ildsted. Etter at arbeidet er ferdig må du sende oss en kontrollerklæring. Avstandskravene er satt etter forutgående utprøving på Sintef NBL eller tilsvarende institusjon, og kravene står i monteringsanvisningen som skal følge med.

Ildstedets ytterflate må ikke komme nærmere brennbart materiale enn 3mm, og avstand fra ildsted til brannmur må være minst 1mm.

Dersom samme ildsted monteres tilbake i samme røykinnføring er dette unntatt kravet om kvalifisert kontrollør. Et stort antall branner oppstår som følge av feil bruk, uhell, monteringsfeil og uaktsomhet i forbindelse med piper og ildsteder. Denne anvisningen omhandler eldre regler for ildsteder og skorsteiner som har vist seg å gi tilstrekkelig brannsikkerhet.

Anvisningen angir krav basert på gamle forskrifter og tradisjonelle løsninger, og gir retningslinjer for installering av ildsteder som ikke har dokumentasjon og monteringsanvisning. Noen overordnede råd ved valg og montering av nytt ildsted. Velg et ildsted som har dokumentasjon på hvilke krav det stiller til skorstein, brannmur og andre tilhørende produkter. Velg et rentbrennende ildsted , det vil si et ildsted med dob – belt forbrenningssystem.

Produsentens anvisninger skal . Gips er ikke godkjent som brannmur. Hvor stor må brannmuren være? Hvert enkelt ildsted har i dag egne krav til brannmur.

Se monteringsveiledning på produktet eller . Ildsteder uten dokumentasjon av varmepåvirkningen kan installeres parallelt med brannmur inntil brennbar vegg dersom brannmuren beskyttes av en skjermplate . Mindre ildsteder er vanlige ovner, kaminer og peiser. Anvisningen begrenser seg til ildsteder og skorsteiner med dokumentasjon og gir oversikt over ulike krav og generelle retningslinjer for prosjektering og plassering. Bruk kun godkjent brannmur til ditt ildsted , så er du trygg.

Multi Force Ildstedsplate tilfredsstiller dette kravet.

Ildsted uten dokumentasjon av varmepåvirkningen kan installeres mot brannmur inntil brennbar vegg dersom brannmuren beskyttes av en skjermplate av egnet ubrennbart materiale . Ildsted omfatter frittstående vedovner, peis, peisinnsats, parafinbrenner hvor dagtank er montert i samme branncelle, kombinerte ved- og parafinbrennere, åpent ildsted eller peisovn for lokal oppvarming samt gassbrennere som mates med flaske. Dvs at avstandskravene til både brannmur og brennbart skal være oppgitt i monteringsanvisningen. Snakket med en kar fra ildstedet.

Han sa at det var avstand til ikke- brennbart materiale som gjelder. Dermed spiller det ingen rolle om det er pipe eller brannmur en måler fra. Hvorfor det er like krav på ovner med og uten sideglass kunne han imidlertid ikke svare på.

Other Post You May Like