Livslyst når det røyner på

Fokus vil være hvordan tankene påvirker følelser og opplevelser. Det blir erfaringsutveksling i gruppe og praktiske øvelser i oppmerksomhetstrening. Kurset går over ganger. Livslyst når det røyner på.

Her vil deltakerne få lære teknikker for hvordan mestre hverdagen med kreft på en bedre måte.

Pris: Gratis Krever henvisning: Nei. Et kurs basert på empowerment, kognitiv teori og mindfulness. Har du eller har du hatt kreft? Dette er et mestringskurs der du lærer teknikker for å rydde i det kaoset en kreftdiagnose kan være.

Du får råd om hvordan du kan komme i gang med livet igjen. Tilgang: Tilgang til metadata. Overordnet post: Norbok.

I ettertid sitter jeg igjen med gode tips og gode redskaper for hvordan man best kan takle hverdagen. I mitt tilfelle gjelder dette kreftdiagnosen, men disse verktøyene kan jo også brukes ellers i livet. Jeg liker navnet livslyst , det har en veldig positiv klang. Når livet bestemmer seg for å ta en u-sving inn i et nytt og . Benjaminsen og Elin Klüver,.

Kreftsykepleierne: Lillian. Uavhengig av kreftdiagnose og sykdomsforløp kan deltagerne melde seg på sammen, eller hver for seg. Hensikten med kurset er å gi kunnskap om hvordan tankene påvirker oss, og kjennskap til . Hensikten er å gi kunnskap om hvordan tankene påvirker oss, og kjennskap til praktiske metoder for lettere å kunne håndtere hverdagen.

MEISTRINGSKURS FOR DEG SOM HAR ELLER HAR HATT KREFT. LIVSLYST – NÅR DET RØYNER PÅ. Gjennom kurset får du høve til å lære meir om korleis du kan takla stress og oppleve meistringsglede. Du får høve til å dela erfaringer med andre som kjenner seg att, på godt og vondt og . På Sørlandet har vi hatt kurs i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord.

Temakafèen er et uformelt og åpent tilbud til alle som er berørt av kreft. Her kan du møte andre i liknende situasjon som deg i en hyggelig og avslappet atmosfære.

Få kjennskap om hvordan tanker påvirker følelser. Erfaringsutveksling med andre i sammen lignbar situasjon vektlegges.

Other Post You May Like