Loddsalg regler

Inntektene fra lotteriet kan ikke gå til kommersielt basert virksomhet eller privatpersoner. Pengepremier kan ikke brukes som gevinst i lotteriet. Gavekort kan brukes som gevinst så lenge disse bare kan veksles inn i varer og ikke . Dette betyr at loddsalg og trekning må skje på samme arrangement.

Det er ikke lov å selge lodd i forkant av arrangementet der trekningen blir foretatt.

Dere kan ikke overlate gjennomføring av basaren til medhjelper mot betaling. Lynlotteri (f. eks. i form av kakelotteri) regnes under disse forutsetningene som . Regler om loddsalg for bluesklubber og andre frivillige organisasjoner. Vi får noen henvendelser om hva som er gjeldende regler for gjennomføring av loddsalg og har derfor tatt kontakt med Lottstift om dette. Nedenfor finner dere en oversikt over hva loven sier.

Trenger ikke søke til lotteritilsynet. Lurer du på regler for loddsalg den 17.

Lotteritilsynet presiserer imidlertid at loddsalg ikke må foretas av barn . Følgende regler skal gjelde inntil de blir avløst av nye forskrifter:. For lotterier med tillatelse etter § og § gjelder følgende regler. Skal en ha loddsalg i barnehagen eller på skolen, bør en holde tunga rett i munnen.

Lodd er ferskvare og må kjøpes, selges og trekkes samme dag – hvis ikke gjelder andre lover og regler. De fleste steder i landet er det lokale arrangementer på 17. Når det gjelder salg av lod er det lotteriloven . Vi burde vite om vi fikk selge lodd før vi begynte, sier Helene Momrak Sinneru som får støtte av blant andre Nora Hagen. Det er dumt at vi ikke visste om vi fikk lov eller ikke før startet loddsalget , sier hun. Knut Lomsdalen og sønnen Håvard har allerede tatt turen og levert tilbake penger.

Kjenner at jeg blir forbannet på dette. Noen som kan hjelpe meg. Dugnad sparer idrettslaget for utgifter som ellers måtte vært dekket av medlemmene. Finnes det lovdata på dette? Salgspris per lodd bestemmes av foreningen.

Kan hvem som helst starte skrapelotteri?

Lover og regler : Lotteriloven. Nå er alle loddbøkene sendt klubbene sier Jørn Hafsten (bildet), og i løpet av få dager vil klubben motta melding om henting på postkontoret, og så er det klart for å selge lodd. Også i år er det mange fine gevinster, flotte stoler fra Hjellegjerde, reisegavekort à kr. Hovedgevinsten kan ikke overstige en verdi. Bakgrunnen for saka er som følger: Som hos mange andre lag og organisasjoner utgjør loddsalg en vesentlig del av inntektene til Spjelkavik Idrettslags fotballgruppe.

Gruppa gjennomfører ett lotteri om våren og ett om høsten, og medlemmene må selge minimum lodd hver til ti kroner stykket under . Loddsalg må ikke skje til underpris. Loddbøker som ikke blir tilbakelevert eller ikke er solgt må erstattes med kr 1pr stký, heter det i brevet. BT har snakket med foreldre som reagerte da de så formuleringen.

Andre ser på loddsalg som en naturlig del av å ha barn med i idrettslag, og kjøper loddene selv. Men siden man betaler en sum .

Other Post You May Like