Mekanisk avtrekk

Ved mekanisk ventilasjon brukes vifter for å bevege luften gjennom bygningen. I sin enkleste form består mekanisk ventilasjon av en vifte som suger bruk luft ut av bygningen mens frisk luft strømmer inn gjennom åpninger (ventiler) i yttervegger. Problemer med denne løsningen er at den kalde lufta som . Dette skaper et undertrykk i boligen, og frisk luft suges inn gjennom tilluftsventiler og utettheter i boligen.

I mekanisk avtrekksventilasjon med vifte og kanaler er luftskiftet i boligen bedre kontrollert enn ved . Ifølge de nye forskriftene skal man nå kun benytte seg av balansert ventilasjon.

Men i de fleste norske boliger finnes kun de tidligere ventilasjonsvariantene. Passivhus med mekanisk (til venstre) og naturlig ventilasjon på Vessøya i Grimstad. Foto: Arkitekt Bengt G Michalsen. Den vanligste måten å innfri kravene til ventilasjon på, er installere balansert ventilasjon med varmegjenvinning ( mekanisk ventilasjon med varmegjenvinning).

For boliger som bygges etter . Her er den naturlige ventilasjonen supplert med mekanisk avtrekksvifte enten i kanalsystem og avkast over tak eller yttervegg og dessuten mekanisk (punktavtrekk) avtrekk for kjøkken og evt våtrom. De fleste eldre boliger , og også mange barnehager og skoler, har naturlig ventilasjon med mekanisk. Det blir gjerne gjort med kjøkkenventilatorer i småhus, og med vifter på avtrekkskanalene i blokker.

Når skorsteinseffekten forsterkes, øker risikoen for trekk ved ventilåpningen og utettheter.

Det samme gjelder røyknedslag fra ovner og peiser. Sliter med utrolig fuktig luft på badet etter dusj. En av veggene er yttervegg med vindu, dette dugger helt igjen. Har naturlig avtrekk i tak. Lurer på å montere ei elektrisk vifte for å bedre avtrekket – men samtidig finner jeg utallige artikler på internett som advarer mot mekanisk avtrekk , og at naturlig avtrekk . Naturlig avtrekksventilasjon.

Bladet viser dimensjonering og utforming av ventilasjonsanlegg basert på naturlig og mekanisk avtrekk. Ventilasjonsanleggene er beregnet på småhus (eneboliger, tomannsboliger, rekkehus). Ventilasjonssystemer og ventilasjonsbehov er behandlet generelt i Byggdetaljer A 552. Dessuten må anleg- get justeres når det skjer ombygging. Styringen sitter ofte på kjøkkenvifta.

Innluf – ten kommer via ventiler på soverom og stue. AnonymBruker skrev: Den har jeg sett på men har hørt at skrittelleren er i overkant positiv, hva er din erfaring ? Funksjonen av den isolerte fraluftstakhatten er at luften rettes oppad og regnvann hindres å rinne ned i selve fraluftsrørert. Indre rør av forsinket tynnplate.

Rørets totalhøyde med hatt er 5mm. Vi tilbyr denne takhatten i to dimensjoner. For å øke luftfornyelsen og sikre den i all slags vær installeres vifter, og man snakker da om mekanisk ventilasjon.

For å oppnå balansert ventilasjon installeres vifter både for innblåsning av luft og for avtrekk.

For å oppnå et behagelig romklima, kan innblåsningsluften filtreres for å fjerne uønskede partikler . Det er et kombinasjonsbygg på etasjer i regi av Avantor og tegnet av Snøhetta. Kontordelen i bygget er planlagt med ren naturlig ventilasjon. FBT Ventilasjon leverer skreddersydde avtrekksløsninger – alt fra en enkel baderomsvifte til komplette løsninger. Mekaniske ventilasjonsanlegg består av vifter som trekker fuktig og forurenset luft ut fra boligens våtrom. På denne måten sørger man for å kvitte seg med overskuddsfuktighet slik at boligen ikke skades av mugg . Mekanisk ventilasjon bygger på de samme prinsippene, men her har man i tillegg en mekanisk avtrekksvifte og ofte ekstra avtrekk for kjøkken og våtrom.

Det betyr at dersom man kobler til et elektrisk avtrekk på et . Luften velger alltid minste motstands vei. Det kan være på grunn av gammelt anlegg med naturlig ventilasjon eller mekanisk avtrekk. Det er svært viktig at avtrekksviften fungerer.

Mange lukker luftventilene for å unngå kald trekk i boligen og spare energi. Det er ventil på badet, men lite eller ingen avtrekk. Ventilen er koblet til samme systemet som viften på kjøkkenet, men å bruke den viften gjør det ikke noe bedre.

Other Post You May Like