Merking av plast til mat

Sjekk om emballasjen er egnet. Mange er usikre på hva som er riktig bruk av emballasje til næringsmidler – særlig plastmaterialer. Mikroplast kan vare evig da det er ingenting i naturen som kan fordøye plast.

Alle bør prøve å redusere bruken av plast ! Må du bruke plastprodukter , vær oppmerksom på merking.

Emballasje kan inneholde farlige stoffer. Mat – og drikkebeholdere av plast beregnet for å tåle koking, for eksempel drikkeflasker . Noen typer matemballasje kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer. For eksempel kan både drikkeflasker av plast og lakken på innsiden av enkelte hermetikkbokser inneholde bisfenol A. Og materialer som popcornposer og emballasje til fast food kan inneholde helse- og miljøskadelige fluorstoffer. Det aller første du må sjekke er om plastboksen har et glass- og gaffelsymbol.

Dette illustrerer at den er egnet for kontakt med mat og drikke.

Dessverre er ikke alle plast -produkter beregnet på kontakt med mat merket slik, noen er fortsatt merket med for mat eller for næringsmidler på norsk eller engelsk. Alle typer plast merkes med en bokstavkode. Begge skjuler nemlig plast som kan være helseskadelig om man bruker produktene til mat eller drikke.

Symbolene og bør unngås. Materialer og gjenstander skal være merket i henhold til Matkontaktforskriftens merkebestemmelser. Plastmaterialer brukt til emballasje i matkontakt er følgende: – PET (PolyEtylenTereftalat) PET er et . Det er fordi disse ikke er laget for å være i direkte kontakt med matvarer. Så når du skal bruke plastemballasje , bør du sikre deg at emballasjen egner seg til formålet.

Det kan du enkelt gjøre ved å studere merking av emballasjen, ifølge Matportalen. Dersom den er egnet for å være i kontakt med mat , skal . Noe materiale kan reagere i kontakt med varme, andre kan skille ut stoffer i kontakt med bestemte typer næringsinnhold. Titalls tonn av stoffet DINP brukes årlig i norske plastprodukter. Mattilsynet sier det sikreste er å . Myndighetene frykter at det kan være farlig.

Ikke alle produkter kan brukes til varm mat eller til alle typer mat.

Glass- og gaffelsymbolet er ett merkealternativ som stadig blir mer utbredt på bokser, esker av plast og innpakningspapir med mer. Varen kan alternativt gis en karakteriserende varebetegnelse, for eksempel brødpose eller matboks. Det kan ta 4-5år før en plastflaske brytes opp i mindre biter, til mikroplast.

For å kunne tilby et stort spekter av forskjellige produkter og kvaliteter, kreves god merking. Derfor må de merkes med en produksjonskode, noe som også krever emballasje. Et sentralt spørsmål med bioplast , er om store jordbruksarealer skal benyttes til å produsere mat eller mais til produksjon av plast.

Ifølge Håland stilles det strenge krav til plastprodukter , som har et detaljert regelverk, mens papp- og papir har et regelverk som ikke er fullt så detaljert. Glass – og gaffelsymbolet betyr ikke at noe er godkjent, men at produsenten har laget dette produktet for at det skal egne seg til å være i kontakt med mat , . Denne plasten forsvinner ikke. Den slites derimot ned til mindre og mindre partikler, som til slutt blir små plastpartikler som fisk og andre organismer i havet tror er mat. Hvis vi ikke får satt en stopper for . Dårlig plast : Vi lærer å lese merkingen av matplast. For eksempel, om hvilke retter du ikke kan spise og drikke!

Vurder å merke plastskålene. Merking av plastprodukter. Et nummer som angir typen plast er plassert inne i trekanten. Under trekanten er en bokstav forkortelse som angir typen plast.

Other Post You May Like