Moistex manual

Systemet detekte- rer og stopper av vannlekkasjer ved hjelp av trådløse sensorer, plassert i rom med vann- tilkoblet utstyr eller ledninger. Systemet stenger også vannet ved lekkasjer på skjulte vannledninger,ved å overvåke trykket i vannrørene. I Norge fins det på markedet et vannstoppsystem kalt MoistEx. Dette består av en magnetventil, en trykksensor, en kontrollboks, sensorer og om ønskelig fjernbryter for ventilen.

Dersom en av sensorene som plasseres på passende steder i et hus, oppdager vann, sendes et signal til kontrollboksen, som stenger ventilen. MOISTEX VANNLEKKASJESYSTEM Supplement til brukerveiledning fra Gjensidige Nor – Burkert – Cronomatic.

Komponenter montert i borettslagets hus. Magnetstyrt vannstoppekran ( fig 1) og en fuktighetsfølerkabel begge knyttet til en styreenhet ( fig.4). Styreenheten overvåker automatisk vanntrykket og . Nei, den er ikke smart, den bare stenger vannet og viser en tallkode på sitt 2-sifrede kontrollpanel, som man deretter må slå opp i manualen for å sjekke hva betyr :P. Hei Jeg har nettopp fått montert en trykkreduksjons ventil samt en MoistEx vannstoppe ventil. Installerte da MoistEx som selges via Gjensidige Forsikring.

Prøv som det står i manual å tvangskjøre denne som beskrevet til figur først. Så får vi ta det videre.

Jeg kjøpte MoistEx fra Sikkerhetsbutikken (det blei ikke stilt noe krav om at huset skulle være forsikra i Gjensidige). Grunnen til at jeg gikk for MoistEx var at det syntes å være det mest fleksible systemet, som lett tillater egne utvidelser og funksjoner. Trådløs sensor med to meter ledning til Moistex Vannstopper. Monterer du den automatiske vannstoppeventilen MoistEx , vil denne oppdage lekkasjer i åpne og skjulte røranlegg og på tilkoblet utstyr før stor skade skjer.

Monter boligalarm og du vil skape en trygg og sikker hverdag for deg og din familie. Ta kontakt med oss og for å finne den beste. NEW Shiseido Japan MACHER. Initial failure warranty. All wink warranty repairs are carried out by the manufactures here is Japan.

Some plants like to dry out a little more (ex: Succulents, Cacti) and others prefer to remain more consistently moist (ex : Calathea, Jasmine, Ferns). KategorierHus og hytte Moistex vannstopper. Basispakke – innholder styringssentral, sensorkabel, magnetventil – pris kr.

Det finnes ingen veiledende pris fra leverandør. Kontakt din rørlegger for pristilbud. Sjekk priser på vannstopper pris. I nye hus er det påbudt med vannstopper på kjøkkenet. Det kan gi deg høyere pris .

The core wires are coated with the covering material which contains bind- ing agents in electrode extrusion presses. Manual Metal Arc Welding. The defect-free electrodes then pass through a drying oven and are, after a final inspection, automati- cally packe Figure 2. NH MEDICAID FEE SCHEDULE – MANUALLY PRICED PROCEDURES.

Other Post You May Like