Møll arter norge

Ikke alle artene er små, en av de store artene i denne gruppen er vanlig. Bufret Lignende Vanlige møllarter. Møll kan se små og ufarlige ut, men de kan forårsake store skader på klær, tekstiler, lagrede produkter og på verdifulle gjenstander.

I Norge finnes det flere typer møll som kan forårsake problemer i hjemmet eller bedriften. Her er de mest vanligste artene. Larvene har par brystføtter og par vorteføtter på bakkroppen, men vorteføttene kan hos mange arter være sterkt redusert eller mangle (familien Eriocraniidae).

De viktigste artene som lever i hus og hager, tilhører familien ekte møll (Tineidae) , som klesmøll, pelsmøll , kornmøll og rugmøll. Flatmøll har vanligvis et vingespenn 17–mm, de kan være mindre. Vingene ligger i hvile flatt over bakkroppen, slik at møllen får et flattrykt utseende. Fargen er typisk spraglete brunlig eller gråbrun, men den kan være mørkere.

Slekten Agonopterix teller over ulike arter i Norge , men . Har du møll eller fluer i hjemmet? Enkelt typer kan gjøres betydelig skade på tekstiler, spesielt klesmøllen. Møll er en artsrik familie av sommerfugler.

Andre type møll , som tørrfruktmøll , leverer av næringsmidler som korn, ris og nøtter.

Noen av disse artene kan være svært plagsomme for . Les under om de forskjellige artene , og hvilke tiltak som er anbefalte for å bekjempe de. Grupper som vanligvis regnes som møll og som har et norsk navn, er: Bladhulmøll , bladmøll , breimøll, bronsemøll , båndmøll , båtmøll, dorskmøll, dråpemøll , dvergmøll , edelmøll , ekte møll , eikemøll, engmøll, fingermøll , fjærmøll, flatmøll , . De fleste sommerfugler er møll og nattsvermere. Dagsommerfugler har fine tegninger og farger, og det er disse folk flest har et forhold til. Det er lagt inn sommerfugl-familier i basen, . Vårfluenes larver lever normalt i ferskvann, og de fleste artene bygger mobile eller stasjonære hus av san pinner, plantebiter og andre materialer som de spinner sammen. I Norge er det registrert 2arter fordelt på familier.

Vårfluer har mye til felles med sommerfugler og kan lett forveksles med ulike arter av møll. Hvis du først skal være et uanselig, brunt, lite insekt, så bør du sørge for å bli oppkalt etter en kjendis. Kanskje den lille, brune møllen så hvordan storebroren Neopalpa neonata aldri fikk noe oppmerksomhet her i verden, og tenkte det skal ikke bli meg! Den lille brune møllen sjekket avisoverskriftene, den . SKREVET AV: TROND HOFSVANG. En liten sommerfuglfamilie med sølvhvite møll.

Både dyreliv og planteliv har innslag av arter som har en østlig utbredelse, og egentlig hører til Sibirs taiga og tundra. På den lever larvene til polardvergmåleren, en meget sjelden sommerfugl som bare var funnet to ganger i Norge. I Sverige er det funnet arter , bare av gressmøll.

Det er et insekt av sommerfuglgruppen Sphingidae, tusmørkesvermere også kalt sfinxer, som er store og kolibriaktige arter. Rundt arter er påvist i Norge , inkludert store og flotte arter som dødningehodesvermer og ligustersvermer.

Dette er en stor møll (stor som en sommerfugl). Smittekilden til det første funnet i Norge er ikke kjent, men Tuta absoluta er utbredt i land Norge importerer tomat fra. Voksne møll , larver og pupper kan overføres med emballasje, konteinere og paller som brukes ved import. En sannsynlig smittevei er biler som har vært brukt til transport av importerte . Stor-sommerfugler, macros, med ca 8arter i Norge. Små-sommerfugler, micros eller møll , med ca 1. Bredøre er kritisk truet i Norge.

Man antar at den reproduserende bestanden er mindre enn individer. Samtlige arter i Norge lever av insekter og edderkopper, og jakter om natten. Det finnes imidlertid fortsatt en del familier av småsommerfugler ( møll ) som er dårlig dekket. Katalogen har med alle arter som er påvist i Sverige, Norge , Danmark og Finland.

For hver art oppgis det utbredelse, biotop , næringsplanter, lokaliteter (i Norge ), trusler og forslag til rødlistekategori.

Other Post You May Like