Montere ovn i leca pipe

Slik kobler du din peisovn til element- lecapipe. Montere røykrør til lecapipe. Skal montere en ovn til en ny lecapipe. Hvordan tar man hull i pipa til røykrøret?

Pipa i huset er en lecapipe fra ca -79. Dvs at det ikke bare er å lage nytt hull og montere røykrør, da dette kommer i konflikt med lokket .

Utstyr i tillegg til ovn. For lecapipe , leca minipipe , icopalpipe , ISO Kern og shiedel pipe skal det etableres en røykrørsinnføring som er laget for pipen. Elementpipe med to røykløp. Provisorisk dekking av pipe overtak. Reparasjon av frostskadde uisolerte piper.

Foring avuisolerte piper. Pipe , men det er viktig at alle detaljer gjøres riktig. Ta deg derfor tid til å lese anvisningen før du setter i gang med arbeidet.

Oppstillingsvilkårene blir lik original, trenger ikke søkes til kommunen. Forsikre deg om at ildste- det blir montert og brukt ifølge de anvisninger som er beskrevet på de følgende sidene. Det som krever mest fingerferdighet og færrest tommeltotter, er nok arbeidet med pipa og røykrøret. Jeg har også et hus bygd i begynnelsen av tallet. Når jeg bestemte meg for å skifte ut den gamle peisovnen, så jeg at røykrøret bare var murt fast i pipeløpet uten bruk av såkallt lecastuss og bruk av slikt dobbelt . Da hullet ikke skal brukes, må den gamle røykrør-innføringen fjernes.

Leca pipe er det hos meg. Den er for mange år siden murt fast i skorsteinen, så det er nødvendig å bruke en meisel for å få hull. Lukke hull på pipe : – Ene hullet er ca 12. Kort røravstand inn til inner-rør pipe. Andre hullet ca 45cm fra inner-rør til mu.

Kvaløysletta , Tirsdag . Bruk deler som er originale for Icopal pipe. Avstand mellom røykrørsinnføringer skal være minimum 2mm. RØYKRØRSINNFØRING: Icopal elementpipe har minimal varme utvidelse som enkelt kan opp- tas i røykrørsinnføringen uten risiko for oppsprekking.

Ad pris på montering : Dersom det kun dreier seg om hulltaking på eksisterende pipe er det blodpris! Større arbeider koster mer.

Myndighetene har ansett det som tilstrekkelig at annet regelverk har sikret kvalifisert og korrekt montering. Bransjefolk har dog påpekt at dette kan være et tiltak med stor risiko for skade dersom man har leca – pipe. Sementbasert tørrmørtel med høy. Røykrørsinnføringen leveres .

Other Post You May Like