Montere takrenne nedløp

Montering av nedløpsrør med tilbehør. Ta mål for å få lengden til mellomstykket. Bruk en baufil for å sage mellomstykket MST. Fjern skarpe deler med en kniv. Det er nå klart for å måle .

God funksjon over mange år er avhengig av riktig montering. Les derfor monterings veiledningen nøye og følg de anvis- ninger som gis. Dette betyr i praksis at med.

Bruk galvaniserte skruer x mm. Montér rennekroken slik at renna ligger minst. Strekk en snor med fall på mm pr. Isola Ståltakrenne er enkel å montere. Festemidler: Galvaniserte skruer –.

Rennelengde med fall til nedløp bør ikke overstige m. Start monteringen av rennekrok (A) ca. Icopal takrenner leveres i dimensjon. Av skjemaet kan du se nedløpets plassering i forhold til avvannings arealet på taket. På større lengder med to nedløp på samme langside . Grimstad Garasjene viser deg hvordan du monterer takrenne og nedløpsrør på din garasje. Hvis det er forskjellig størrelse på taktflatene på en bygning skal man dimensjonere ut i fra den største flaten.

Antall takrennekroker og nedløpsrør. Vi anbefaler å beregne et fall på 2-mm pr. Takrennekrokene bør monteres med. Mellom disse krokene trekkes en snor som de andre krokene monteres etter. Vær oppmerksom på at en lang snor vil henge i bue, og bør oppstøttes på ett eller flere punkt for å bli rett.

Kontroller også snorens fall med . Trerenner som lekker, kan fôres med en løs takrenne , men kapasiteten blir mindre. Hvis fallet på rennen mangler eller er svakt, kan du montere et nedløp til på motsatt side, flytte eksisterende endenedløp til midten av rennen eller lage et nedløp til. I noen tilfeller kan eksisterende renne og rennekroker tas ned og monteres.

Hus som har valmet tak, bør alltid utstyres med to nedløpsrør per langside og takrenne med bredden 1mm.

Plassering av nedløpsrør. På vinkelhus plasseres nedløpsrørene som vist i figuren. Fall mot nedløp – Kassekrok.

Legg rennejernene opp som vist på figuren og . Systemet består av takrenne med oppheng og tappstykke, og nedløpsrør med rørklammer, bend og utkast. Denne anvisningen omhandler utvendige takrenner og nedløp for skrå tak , se fig. Anvisningen beskriver rennetyper, materialer og montering av renner. Hos MAXBO finner du takrenner som tåler store belastninger over tid. Kjøp takrenne på nett eller i butikk.

For å unngå galvanisk korrosjon bør festemidler for renne kroker og rørklamre være tilpasset materialet som skal fes tes. Klamre bør i trevegger bør være festet med skruer, slik at man enkelt kan demontere nedløpsrør og skifte ut deler. Produkter til skjøting, tetting og fuging må ved montering og ved . Til større flater benyttes 1mm renner med mm nedløp. Du skal begynne med å finne ut hvor rennekrokene skal festes. Deretter monteres rennekroker, takrenner og nedløpsrør.

Ved taklengder over m benyttes nedløpsrør. Krokene fordeles i henhold til skissen under og merkes. Frostsikring av takrenner og nedløp er derfor et spørsmål om sikkerhet i forhold til personer som oppholder seg på bakken under.

I tillegg unngår du ødelagte tak, takrenner og nedløp etter frostspreng.

Other Post You May Like