Norge i bilder

Velg alle ortofoto, Ortofoto 1 Ortofoto 2 Ortofoto 5 Ortofoto N5 Ortofoto Skog, Satellittbilde, Infrarødt, Rektifiserte flybilder. Søk bilder i kartutsnitt. Her får du oversikt over ortofoto (målestokkriktige flybilder) som samarbeidspartene i Norge digitalt tilbyr på nettet.

Bakgrunnskart og for oppdatering av annen kartinformasjon. I alt har Kartverket millioner historiske flybilder i sitt Sentralarkiv for flyfoto og satellittbilder på Hønefoss.

Tjenesten eies av Kartverket, NIBIO og Statens Vegvesen. Internett-portal som viser ortofoto over hele Norge. Portalen driftes av Statens kartverk i samarbeid med Statens vegvesen og Norsk institutt for skog og landskap. På noe sikt vil hele landet dekkes med en . Men hvilket av disse karttjeneste er den beste? Vi har kastet terningen!

Norge i bilder er søkbar på stedsnavn og adresser, og kan i tillegg vise utvalgte karttemaer. Data- forvaltning og prosessering.

Eksport og metadata tjenester. Tiles og optimaliserte bilder. I drift – i løpet av neste uke? Overlapp med dagens løsning mnd. Gradvis komplettering av ny løsning ajour per 1. Framdrift i utviklingsprosjektet.

Mer enn 3utvalgte bilder danner en unik bildekavalkade over Norges krig. Sammen med fyldige bildetekster gir boken et levende inntrykk av krigshandlingene, av hvordan livet artet seg i det okkuperte Norge og på utefronten, og hva tyskerne foretok seg her i landet. Bildene er ordnet kronologisk og tematisk, dekker hele . Filmavisen lar deg gjenoppleve Regjeringens hjemkomst fra England etter krigen, rettssaken mot Rinnanbanden, Olympiske Leker i Oslo, og Kong Haakon VII bortgang. Om lag timer er fra tiden da innholdet var kontrollert av Nasjonal Samling.

Her finnes kontroversielle opptak . Er ikke mye vært som hjelpemiddel hvis alt blir like grøt som på min s. Den var et viktig redskap for folkeopplysning, opinionsdannelse og nasjonsbygging. Du er her: Forside › Bilder › Norge i Bilder – RBF. For Norge utenom disse kommunene brukes høyder fra Nkartene.

Som bildeoverdekning brukes norske ortofoto (fra de samme kilder som brukes i Norge-i-bilder , kan også aksesseres mer effektivt på Zett), samt bilder fra . Norsk institutt for skog og landskap er et nasjonalt institutt for kunnskap om arealressurser. Etter hvert blir hele eller deler av . Instituttet forsker og framskaffer informasjon om skog, jor utmark og landskap. I tillegg er ortofotoene grunnlaget for digitale leveranser til alle våre forhand- lere. Alle norske nettsteder som viser detaljerte ortofoto har fått sine bilder fra denne løsningen. Nyttige presisjonsbilder.

ISY WinMap, NoIS sin programvare for. GIS og kartforvaltning, er basis for selve. Send oss en epost med noen av bildene dine så hører du fra oss dersom vi kan bruke bildene i Norgesavisen. Hei, kanskje litt på siden av slektsforsking, men vet noen om det er mulig å lage permanente lenker til kartutsnitt i. Skulle gjerne hatt lenker fra anetabellene mine til kartutsnitt .

Other Post You May Like