Nye energikrav til bygg

Dette er energikravene i byggteknisk forskrift. Overgangsordningen varte til 1. I den nye forskriften, TEK1 som kom 1. Her får du oversikt over hva energikravene innebærer for deg . Bakgrunn for nye energikrav. Bygg står for hele prosent av energibruken i Norge.

Det er stort potensial for å redusere energibruken. Sundvolden- erklæringen slår fast at ”regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket”. Gjennom klimaforliket sluttet Stortinget seg til at energikravene i byggteknisk. Byggsektoren står for om lag prosent av energibruken i Norge.

I Sundvolden-erklæringen heter det at regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket. Varmegjenvinner ventilasjon. BYGGTEKNISK FORSKRIFT (TEK 10).

Fritidsboliger og hytter (energikrav).

Konstruksjoner som tilfredsstiller de nye energikravene i TEKfor hytter og fritidsboliger. Verdt å vite om hytter og fritidsboliger. For hytter og fritidsboliger medfører de nye energikravene at det stilles spesielle krav til både tetthet og isolasjon for alle . ENERGIVINDUER: I de nye energikravene til nye bygg står det blant annet at vinduer i nye bygg skal være mer energieffektive, noe som innebærer redusert energibehov og jevnere temperatur. Her er kommunal- og moderniseringsminsister Jan Tore Sanner og klima- og miljøministerTine Sundtoft hos Miljøhuset GK på . Regjeringen følger opp klimaforliket i Stortinget og skjerper energikravene til nye bygg. Med nye energikrav sikres at nye bygg vil bli opptil prosent mer energieffektive enn med dagens regler.

Det blir økt mulighet til å bruke elektrisitet til oppvarming. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fastsatt nye . Vi fastatte de nye energikravene for et knapt år siden, så for å gi forusigbarhet til næringen gjør vi ikke noen ytterligere endringer i TEK1 sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner nylig i et intervju med Byggeindustrien. Informasjon på Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) hjemmeside 24. Direktoratet følte tydeligvis behov for å komme på banen, etter de massive reaksjoner og folks bekymring for konsekvensene for laftbygg i store hytter og til helårsbolig, hvis høringsutkastet skulle bli en realitet.

De nye kravene ble innført allerede 1. For fritidsbolig med laftede yttervegger over m² til og med 1m² ble det gitt en særlig overgangsordning i § 14-fjerde ledd bokstav b. Departementet melder at det blir skjerpede krav og enklere regler fra 1. Nye energikrav til nye bygg. Det vil være en overgangstid på ett år, fra 1. Det betyr at alle bygg som byggemeldes etter 1.

Med produktserien Gilje eXtra møter Gilje . Nye krav følges opp med forenkling i regelverket. Her kan du lese VVPs ENERGI-forum sitt innspill til høringen. Skar fra Norconsult holder foredrag på frokostmøtet om hvordan å prosjektere enkle og effektive løsninger for energiforsyning i nye bygg.

Other Post You May Like