Olje og gass

Det investeres nær fem ganger så mye i olje og gass som i all annen norsk industri i til sammen. Det meste av oljen og gassen vi i dag finner i Nordsjøen er dannet ved nedbrytning av alger som levde i havet for millioner av år siden. Når algene døde falt de til bunns.

I områder hvor det var lite oksygen, ble de døde algene bevart til de ble dekket av nye sedimenter. Alger inneholder mye av grunnstoffene hydrogen og .

Dannelsen av olje og gass. Norsk olje og gass arbeider for å videreutvikle en konkurransedyktig olje- og gassindustri i Norge. Jorda ble dannet for omtrent milliarder år siden. Vi kan bestemme alderen til forskjellige bergarter rundt om i verden i millioner og milliarder av år på grunnlag av kunnskap om radioaktiv nedbrytning av forskjellige grunnstoffer og kunnskap om fossiler.

Forståelsen av geologisk tid er viktig. Norge er en relativt liten aktør i et globalt oljemarkedet, og står for om lag to prosent av verdens samlede etterspørsel etter råolje. Norge er derimot verdens tredje største eksportør av naturgass, og forsyner EU med om lag prosent av det totale gassforbruket. Nesten all olje og gass som produseres i .

Det som produseres (brønnstrømmen) fra reservoaret består av olje , gass og vann i ulike blandinger. For å få produkter som kan selges, må det som produseres fra reservoarene skilles og behandles. Utslippene av miljøfarlige.

Norskekysten for 1millioner år siden. Alger faller til bunns, begraves og brytes sakte ned. Energyst leverer stabil og effektiv midlertidig strømforsyning, varme- og kjøleløsninger til olje-og gass industrien, både på land og offshore. Denne gangen skal det trolig mer til enn økende oljepris for å overbevise unge om å velge olje. Det blir en større utfordring enn før.

Wärtsilä forbedrer kundene våre sin virksomhet ved å levere løsninger for olje- og gassindustrien som er bærekraftige, effektive, fleksible og som reduserer miljøavtrykket. Vi er involvert i frakten av over fem millioner tønner olje til markedet hver dag, noe som er mer enn av den totale verdensproduksjonen. For et lite land som Norge bød dette på enorme muligheter og inntekter. Men mye arbeid og utvikling måtte gjøres for at oljefunnet kunne komme til glede. Og noen måtte gjøre jobben.

Landet manglet ekspertise. Det fantes ikke fagfolk på nøkkelområder . Statoil har ansvar for å avsette statens olje og gass. Stortinget har vedtatt å åpne for private eiere med inntil N av selskapets verdi.

Regjeringen vil på denne bakgrunn ikke . Tekna Olje og gass møte i Tromsø med temaet Framtiden i nord tema som iskanten, rekruttering til næringen og økningen av jobber i nord. Olje – og gassnæringens evne til innovasjon og teknologiutvikling er helt på høyden, mener de fleste nordmenn. SINTEF har vært sentral forskningspartner siden olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel startet for år siden.

Vi har ekspertise i hele verdikjeden, fra leting og utvinning til lagring av CO2. Vår oppgave er å forbedre kartlegging og utvinning av nasjonale og internasjonale olje- og gassressurser på en lønnsom, sikker og .

Other Post You May Like