Plattformer på brage feltet

Brage har vært i produksjon lenge, og det arbeides med å finne nye metoder for å øke utvinningen fra feltet. Bragefeltet er utbygd med en plattform som ligger 13km øst for Osebergfeltet på 1meters vanndyp. Understellet ble bygger av Aker Verdal og dekket av . Boligkvarteret har en kapasitet . Selskapet vil ikke bekrefte tidspunktet, men sier at planen er oppstart i løpet av første halvår.

Feltet har da hatt borepause i et drøyt år da eierne ønsket å modne frem nye og bedre boremål.

Brage er et oljefelt som ligger øst for Oseberg. I dag produserer feltet ca. Mangler: plattformer Dette er oljearbeidernes favorittplattformer – Tu.

Feltet er bygget ut med en flytende strekkstagplattform i betong. Heidrun er en kombinert produksjons- og boreplattform, som ifølge Statoil er verdens største flytende betongplattform. Lisensfordeling på Heidrun- feltet : Petoro 57. De neste årene vil selskapet fokusere på å utvikle sine egne funn Maria og Skarfjell.

Fokus på økt produksjon: Brage – plattformen i den norske delen av Nordsjøen.

Produksjonen fra disse feltene. Plattformen har en prosesskapasitet på . Dette har vi jobbet med i bortimot et år, og er noe vi ser veldig frem til, sier Alv Bjørn Solheim. Ved midnatt overtar operatørselskapet både plattformen og feltet som ligger i Nordsjøen utenfor Bergen . Det er mange utfordringer forbundet med en gammel plattform. Men nå er vi ivrige etter å se om vi kan øke utvinningsgraden på feltet.

Sammen med moderselskapet vårt BASF har vi utviklet en rekke teknologier som vi kan bruke. Disse feltene rammes som følge av at plattformene har en felles rørledning som lammes av at Oseberg- feltene er i streik. Veslefrikk og Brage – feltene leverer olje og gass til norsk og europeiske markeder. Oseberg Feltsenter er et sentralt knutepunkt som ivaretar viktige funksjoner for omliggende felt , og vi . Bufret Som største operatør på norsk . Generelle felt -fakta: Brage enhet. Oseberg Transport System.

Onshore olje lasting og skipning. Wintershall Norge operatør. I tillegg er selskapet operatør for Brage – feltet. Gass behandling og transport.

Det skal investeres over milliarder i feltet i feltet.

Oseberg feltsenter omfatter de tre plattformene Oseberg A, B og som er bundet sammen med broer i den sørlige delen av Oseberg- feltet , og Oseberg C- plattformen som ligger kilometer nord for. Olje fra feltene Oseberg Sør, Oseberg Øst, Brage og Veslefrikk blir også pumpet gjennom det samme transportsystemet. Brønnen er lokalisert nær eksisterende infrastruktur i Nordsjøen, 1kilometer sør for plattformen på Brage – feltet , hvor Faroe Petroleum har en eierandel på 1 , og 1kilometer sør-øst for Oseberg A. Foreløpig beregning av ressursanslaget er . Ringhorne- feltet er lokalisert om lag kilometer nordøst for Balder-skipet og inkluderer en plattform med prosess- og injeksjonskapasitet. En ny borekampanje fra Ringhorne- plattformen planlegges i disse dager.

Brage – feltet er lokalisert i PL 0B, PL 05 PL 055B, PL 055D og PL 1i nordre del av Nordsjøen.

Other Post You May Like