Radiobjeller til salgs

Oppsummering av beitesesongen med radiobjeller. Skrevet av Magnar Haraldsen. OS ID Moen Bjøllefabrikk . Jei, er det noen som har erfaring med radiobjeller ? Jeg har hatt endel tap på beite sist sommer, men ikke noen med radiobjeller forsvant.

Jeg kan selge noen av de jeg har.

Norges Bondelag vil ha radiobjeller på sauen. Blant kravene i årets jordbruksforhandlinger er at det skal settes av midler slik at 50. Denne beitesesongen har vi . Senderne kan minst én gang i døgnet gi informasjon om hvor sauene befinner seg. Bondelaget vil ha et eget radiobjelleselskap som er ansvarlig for utleie og salg av utstyr. I sommer skal sauene på Jæren bytte ut den tradisjonelle sauebjella med en GPS-sender som også har dekning høyt til fjells.

Det blir stadig mer populært å utstyre sauer med radiobjeller. Utstyret kan gi færre tap til rovdyr og varsle rovdyrtap, mener forskere.

Saueeiere på Drag må finne seg nytt beite. NYE BJELLER: Det er tidligere blitt prøvd ut radio-bjeller for å følge sauens bevegelser. En ny type gps-bjelle har problemer i startfasen, viser testing.

Usikkert om utstyret kommer i salg som planlagt. LYD OG VIDEO Dyr elektronisk sauegjeter. Salg , marked og support. En del av sauen i Gammeldalen gjetes på teknologisk vis, også.

Sortøye måtte få ny sender, for hennes virket ikke. En av tre bønder hadde store problemer med dårlig mobildekning i beiteområdet. Dødsalarmen fungerer ikke i områder uten mobildekning.

Avløser ledig for oppdrag i tiden 1-10. Radiobjellene har indirekte en tapsreduserende effekt ved at . Har erfaring fra sau- og ku-fjøs. Vi har en avløser i Dyrøy som er ledig for oppdrag i perioden 18. Ledig avløser i Nordreisa.

Ring oss for bestilling. Søknad om tilskudd Skibotn Stifestival. Coop Hatteng – søknad om fornyet bevilling for salg av alkoholholdig drikk.

Også vi må følge med i den teknologiske utviklinga, sier sauebonden fra Tana – Jeg har ingen erfaring fra denne type merking som Bioforsk holder på me men jeg har noen radiobjeller på sauene mine. Disse er til stor hjelp i løpet av beitesesongen og ikke minst under sankinga, sier Halvari. Utfordringer med lammenodene. Også rekreasjonsbrukere av området nyter.

Man har en ny-klippet ullfell – hva NÅ? Museumsbutikken er kveldsåpen med salg av garn og utstyr. Sally Græsdahl: praktisk demmonstrasjon av gammelt å nytt ullbearbeidingsutstyr.

Other Post You May Like