Rensing av vann fra brønn

Vannet fra brønnen er til tider ganske brunt og er ikke gunstig å drikke og vaske klær i. Det vanligste er å fjerne klor, smuss og lukt. Du får fjernet tungmetaller og andre skadelige stoffer og våre UV-lamper uskadeliggjør bakterier som E. Listen over uønskede støffer i drikkevannet er lang. Noen har brønn mens andre bruker takvann.

Overflatevann som forsyner mesteparten . Alle borede brønner brukt til drikkevann eller energi, skal i henhold til § i Vannressursloven meldes inn til den nasjonale brønndatabasen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Dersom den dårlige vannkvaliteten skyldes vannkjemien , for eksempel fluor, jern eller radon, er det nødvendig å rense grunnvannet. Hvordan renser man egentlig en brønn ? Arbeider i en brønn kan være farlig, og du må vurdere muligheter for sammenrasing eller surstoffmangel.

Det skal alltid være en person på terrenget når man arbeider nede i en brønn. Vi har et hus med brønnvann.

Mine besteforeldre bodde her i alle år med dette vannet og det har funket fint. Men med nye moderne mennesker i huset er det ikke lenger akseptabelt med brunt hummus vann. Vi ønsker å rense alt vann som kommer inn i huset.

Er det noen som har noen tips til hvor jeg kan . Det er dessuten sett på vannverk som har noe høy turbiditet og privat brønn , der problemene er dårlig smak og bakteriologisk kvalitet i perioder. Konklusjon: Filtersystemet fungerer svært. Jern og kobber blir fjernet svært effektivt. Vann med høye verdier før rensing får etter rensing verdier tilnærmet lik null. Mange lurer på om brønnvannet de har er trygt å drikke.

Det finnes noen enkle forholdsregler du kan ta for å sikre vannkilden. Fjern forurensningskilder i nærheten, sørg for god drenering rundt brønnen , før jevnlig tilsyn og vær oppmerksom på endringer i vannkvalitet, smak eller lukt. Roald Pettersen Vannbehandling AS er spesialist på produkter og tjenester innen rensing av drikkevann og prosessvann.

Blant våre kunder er vannverk, industri, hytte og bolig. Dette betyr at alle av oss kan trygt gratulere deg på åpningen av sommersesongen. Men hver salve er avhengig uunngåelig tungtveiende skår i gleden.

Og neste vår opptreden i gropen av gjørmete vann kan godt kvalifisere for denne unenviable tittelen.

Vil du vite hvordan du skal rense vannet i brønnen på . En borebrønn i fjell er ofte eneste mulighet dersom man ønsker å benytte grunnvann som vannforsyning til hytter. Svært mange brønner og borehull har vannkvalitet som ikke er tilfredstillende for bruker. Brønnen er ca 100m dyp og vannet er klart. Resultatet er dårlige mager, sykdom og arbeidsfravær. Vår påstand er at rensing av kjøkkenvannet ikke er godt nok.

De aller fleste har behov for behandling av alt vann inn til huset. Tannpuss, bading, klesvask med mere finner gjerne . Flere hundre husstander i Norge har egen vannforsyning fra brønn , eller inntak fra innsjø eller bekk. Slike vannkilder er sårbare dersom det oppstår flom eller andre hendelser som kan forurense vannkilden.

Har du privat vannforsyning må du selv ha kontroll med at vannet ikke er helseskadelig å drikke. Man ser ofte de høyeste humusinnholdene på våren og høsten siden ferske . Det kan installeres effektivt utstyr for å fjerne uønsket radoninnhold. UV- anlegg vil inaktivere bakterier, virus og parasitter. Ved hardt (kalkholdig) vann kan det være nødvendig . Brønntrykking er en metode vi bruker for å øke tilsig i borebrønner. Vi utfører også rensing og desinfisering av brønner , samt demontering og montering av pumper.

Mattilsynets liste over godkjente kjemiske produkter til behandling av drikkevann. Rensing av vann fra brønn -for mye kalk Hjem og utstyr. Brønnvann – Hardt vann – Avleiringer i varmekjeler, etc. En løsning kan være å installere en avherder, eller softener på hovedledningen. Softeneren bør monteres etter hovedkran av autorisert personell.

Skal plasseres frostfritt og i teknisk rom med sluk. Det er fortsatt mange i Norge som får vann fra små private vannverk eller egen brønn , der det ikke foretas jevnlige vannanalyser. Vi installerte nylig vannrensing hos en husstand som fikk vann fra privat borehull.

Vannprøven viste elendig kvalitet, med mye kalsium, jern og mangan.

Other Post You May Like