Rogn kjennetegn

Norsk genressurssenter har i samarbeid med Skogkurs og Naturfagsenteret utarbeidet plakater av alle norske treslag. Med tekst og illustrative bilder gir plakatene god informasjon om utbredelse, enkle kjennetegn , formering, bruk og nytte, ord og begreper, samt tro og overtro. Plakaten om rogn og asal kan lastes ned her.

Blomstene er hvite og sitter i store halvskjermer. Rogna har finnete blader.

De orange-røde fruktene, rognebær, er bærepler, som er skarpt sure. Den er formrik, og i Norge finnes underartene skogrogn (subsp. aucuparia) og fjellrogn (subsp. glabrata). Den sistnevnte har blad som er hårløse på undersiden og avlange frukter. Bladene har oftest 6-par kvasstannete finner, og endefinnen er ikke større enn de andre finnene. De hvite blomstene er fulle av nektar og pollineres av ulike insekter.

Foto: Kristina Bjureke, NHM. Høyt henger de og sure er de”, sier reven om rognebærene i Æsops fabel.

På høsten kommer de oransjerøde rognebærene. Får de en frostnatt forsvinner mye av den sure smaken, og de blir fine til gelé. På eldre trær blir barken mørkegrå og oppsprukken. Knoppene er spredtstilt, brunsvarte og avlange. De er ofte påfallende store og som regel delvis dekket av gråaktig filt.

På langskuddene er det påfallende langt mellom knoppene. I Arboretet og Botanisk hage kan du finne både norske og utenlandske arter av slekten Sorbus. Den finnes både i lavlandet og opp i fjellskogen og er blant de aller første treslagene som dukker opp etter hogst. Kjennetegnet for slekta er riktblomstrende, kremhvite kvaster på våren og tette klaser av bærepler i hvitt, rosa, rødt eller oransje på høsten.

Bladformen varierer mellom artene, og er viktig for å skille dem fra hverandre. Flere arter rogn og asal er plantet i Ringve botaniske hage. Gårdsnavnet Ringve er trolig avledet av . Den finnes over hele Norge der det vokser rogn – fra fjord til fjell og fra syd til nord.

Heldigvis angriper den ikke like . De svarte flekkene på halefinnen er et typisk kjennetegn for pukkellaks. Nykommerne er vanligvis sølvblanke og i god kondisjon.

Skjellene er løse og fisken kan lett skades. Det er liten forskjell på nygåtte hanner og hunner, men hannene kan ha en liten krok på underkjeven. Eventuelle lakse-lus vil falle av etter noen få dager i elva. Hva kjennetegner trærne og hvor skal du leite etter dem?

Dette er laks som har gytt forrige . Klikk på navnene under og bli bedre kjent med. Konkurransen startet 11. Osp har små, nesten runde blader som skjelver ved det minste vindpust, ask har bladene parvis, bøk har grå stamme og blir meget store og gamle, lind har blader med hjerteform. Nå kan du åtte tresorter!

Derimot viser de biokjemiske analysene mindre eller ingen signifikante forskjeller i næringsverdi verken på rogn eller muskel i sluttmodningsfasen frem mot . I Norge har vi hele tretten viltvoksende rogn – og asalarter (Sorbus). Sju av dem er unike for Norge – og for disse har vi et spesielt bevaringsansvar. Genressurssenteret lanserer i disse dager en serie nettartikler om Sorbus i Norge. Prosjektets mål er produksjon av regnbueørret hvor fokuset er høykvalitets rogn og matfisk.

Skrei er torsk, men ikke all torsk blir til skrei. Når den er i sin beste alder kommer den inn til norskekysten for å gyte.

Other Post You May Like