Sak 10

Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling, kvalitetssikring og kontroll, om tilsyn, om godkjenning av foretak for ansvarsrett og om reaksjoner der reglene ikke er fulgt. Denne veiledningen forklarer forskriftens krav, utdyper innholdet i dem og gir føringer . Byggesaksforskriften ( SAK ). Den er fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 26. SAKer forkortelsen for forskrift om byggesak.

Den utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling, kvalitetssikring og kontroll, om tilsyn, om godkjenning av foretak for ansvarsrett og om reaksjoner der reglene ikke er fulgt. For rørleggerselskaper er forskriften viktig også fordi den regulerer hva slags tiltak . Operating temperature range, For operating . Delivery status, This article will no longer be available in the future. Version, SAK Series, Feed-through terminal, Rated cross-section: mm², Screw connection, Direct mounting.

SAK) og byggteknisk forskrift (TEK10). Mellom anna er lokal godkjenning oppheva, sentral godkjenning er styrka med seriøsitetskrav, nye endringar i energikrav og forenklingar.

Vi viser til brev av 05. Det fremgår av henvendelsen at du har vært i kontakt med vår underliggende. Utforming av helhetlig konsept for brannsikkerhets- konsept mht. Byggverk i BKL og risikoklasse og som prosjekteres i samsvar med ytelser fastsatt i veiledning til.

I etterkant har nye forskrifter vært på høring med høringsfrist satt til 27. Vi gjør det enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke, og kommunen slipper å. Forenklinger til SAKog TEK– Eksisterende Bygg. Byggmesterforbundet har gjennomgått høringsforslaget og fremkommer nedenfor med sine merknader. Det opplyses i høringsdokumentene at forslaget baserer seg på regjeringens generelle fokus på forenkling av lover og . Medvirker: Statens bygningstekniske etat.

Publisert: Oslo : Norsk byggtjeneste forl. Overordnet post: Norbok. Regjeringen har sendt ut forslag til flere forenklinger i TEKog SAK10. Målet er enklere tilpasning og utleie av . Block for Adjust Bolt_SAK- -A item page.

NBK (Specialist Machine Elements Manufacturer).

Use our selection tool to easily select the ideal Screw Option. No registration is required to download CAD data or the PDF catalog.

Other Post You May Like