Sikker digital postkasse

Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-Boks og Postens Digipost om digital postkasse til innbyggere. Løsningen gjør det enkelt å komme i gang med å sende digital post på en sikker måte til innbyggere. Du får viktig og sensitiv post digitalt. Sensitive personopplysninger er ikke lov å sende i vanlig e-post.

Den må derfor sendes til en sikker digital postkasse , som Digipost. Du kan samle viktige dokumenter på ett sted.

Tilgjengelig på alle enheter, gjennom digipost. Elektroniske kvitteringer. Send og motta brev digitalt. Med Digipost kan du enkelt behandle fakturaer, laste opp viktige papirer og få kvitteringer. Bufret Lignende Om digital postkasse.

Digital postkasse fra e-Boks og Digipost gir deg en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post fra det offentlige digitalt. Det er gratis å opprette og bruke digital postkasse , og du kan lagre brevene der så lenge du ønsker. Digital Postkasse for Innbyggere (DPI) har vært diskutert og kritisert flere ganger.

Hovedinnvendingen er at den representerer en gammelmodig tankegang. Fremtiden ligger i dialog- og innsynstjenester, ikke i elektronisk formidling av brev. For bare noen dager etter at jeg skrev denne kronikken, opplyste NAV at de nå har sluttet å sende utbetalingsmeldinger gjennom SDP.

Begrunnelsen er interessant. GitHub is where people build software. Det er innbygger selv som velger seg en digital postkasse.

Offentlig sektor har felles . Brev til privatpersoner blir sendt til digital postboks (DigiPost eller eBoks) eller Altinn (for de som ikke har opprettet digital postkasse ). Brev til bedrifter og andre offentlige instanser sendes via Altinn. Det er enkelt, sikrere og kommunen sparer penger. Sikker digital postkasse – SDP.

Vi anmoder derfor om at flest mulig skaffer seg digital postkasse. Over halvparten foretrekker å lese . Harstad kommune sender ut brev elektronisk til innbyggere og næringsliv. Tjenesten gir offentlige virksomheter mulighet for å sende brev som tidligere gikk som papirpost digitalt til mottakerens private digitale postkasse.

Dette er en sikker, miljøvennlig og økonomisk måte for virksomheten å distribuere. I Norge kan innbyggerne velge mellom to postkasser: Digipost fra Posten Norge AS og e-Boks fra Nets og Post Danmark. Postkassene er likestilte og tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet.

Det offentlige informerer innbyggerne om digital postkasse , hvordan man skaffer seg en digital postkasse og hvordan man kan . Alle statlige forvaltningsorganer som sender post på papir til innbyggere skal innen 1. Innrulling av virksomheter. I det du går inn på for eksempel en nett avis, blir det opprettet kontakt mellom nettleseren din og en annonseserver. Annonseserveren gir beskjed til eieren av nettavisen om å fylle de ledige annonsefla tene på siden med reklame.

Nettavisen sender melding til en annonsebørs, som inviterer kjøpere av annonseplasser til å. Hva er digital postkasse. Difi har etablert en sikker digital posttjeneste for borgere. Det er frivillig å opprette digital postkasse , og borgere . Med en digital postkasse bidrar du til at det offentlige kan bruke fellesskapets penger på andre ting enn porto, papir og transport samtidig som du er med å skåne miljøet. De er likestilte og begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet.

Med digital postkasse får du. Viktig info: Hvis du i Word velger knappen . Digital postkasse til innbyggerne er en løsning som gjør at innbyggerne kan få post fra det offentlige digitalt, på samme sted. Innbyggerne kan velge mellom to leverandører av postkasser som staten har inngått avtaler med. For tiden er dette Digipost o.

Other Post You May Like