Søknad om besøk i fengsel

Alle innsatte skal i utgangspunktet kunne motta besøk av pårørende og venner i fengslet , så lenge det er sikkerhetsmessig forsvarlig. Fengslene vil ha noe forskjellige besøksrutiner, både utfra sikkerhetsnivå og noen lokale rutineforskjeller. Gå til informasjonen som er lagt ut for hvert enkelt fengsel for å . SØKNAD OM Å BESØKE INNSATT I KRISTIANSAND FENGSEL.

Straffegjennomføringsloven § omhandler besøk.

Her følger informasjon som er nødvendig for den besøkende før vedkommende kommer på fengslet. Hovedregelen er at besøk til innsatte i avdeling med høyt sikkerhetsnivå. Jeg som søker er klar over at Stavanger fengsel vil sjekke min vandel hos politiet, og at fengselet kan be min lokale politimyndighet om en faglig vurdering i forhold til meg. Dette gjøres før det evt. Utstedes en besøkstillatelse for besøk ved Stavanger fengsel.

Det viktig at innsatte i fengsel har mulighet til å holde kontakt med familie og venner. Besøk , telefon og brev.

Det praktiseres større grad av kontroll i fengsler med høyt sikkerhetsnivå enn i fengsler med lavere sikkerhetsnivå. En forutsetning for å kunne besøke innsatte, er at den innsatte ønsker å motta besøk. Den må inneholde navn, fødselsnummer (siffer), adresse, navn på innsatte man ønsker å besøke , samt relasjon til . Den innsatte må ha et ønske om å få besøk av vedkommende. Alle besøkende må søke fengselet om besøkstillatelse, og denne må være godkjent før første besøk finner sted.

Før du kan komme på besøk til Halden fengsel må du klareres. Utenlandske statsborgere må i tillegg levere orginal vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk i tillegg til kontrollskjemaet. Kontrollskjemaet sendes så til den innsatte du . De sentrale spørsmålene i ombudsmannssaken har vært om hensynet til As og den innsattes da fem måneder gamle barn ble undergitt en tilfredsstillende . Indre Østfold fengsel avdeling Trøgstad gjennomfører besøk i egne besøks rom.

Alle som ønsker å besøke innsatte ved Trøgstad må søke om besøkstillatelse. Når du har fått besøkstillatelse og booket besøksti møter du i god tid ved Åkerbergeveien 11. Du vil bli bedt om å vise legitimasjon, før du kan slippes inn på venteværelset. I utgangspunktet skal innsatte i norske fengsler kunne motta besøk av pårørende og venner i mens de er fengslet , dersom sikkerhetsmessige forhold tillater det.

Kriminalomsorgen skal før besøk til innsatte i et lukket fengsel og ved behov i fengsel ved lavere sikkerhetsnivå, innhente opplysninger om den besøkendes vandel . For ordens skyld nevnes at fengselet vil utferdige besøkstillatelse etter at personopplysninger om søkeren er kontrollert av politiet.

Søknadsskjema lastes ned fra hjemmesiden. Bestilling av besøk gjøres av den innsatte. Når de besøkende er godkjent, vil det bli utstedt besøksklarering som den innsatte . Jeg har en venninne som har en venn som sitter i fengsel for innrbudd (som han selvsagt ikke har gjort.) og hun var sånn halveis sammen med han. Han gikk inn til soning i juli og dermed så skiltes deres veier.

Hun vil nå besøke ham og han vil ha besøk. Og hun har fyllt ut en besøkssøknad , men er . Det er innsatte selv som må sende skjema for besøksgodkjenning til de han ønsker å få besøk fra. Skjemaet sendes i retur til adressen.

Ila fengsel og forvaringsanstalt. Videre vil den som besøker bli registrert som . Dersom den innsatte ikke ønsker at noen skal vite at den sitter i fengsel , eller hvilket, er det ingen som kan få vite det med mindre den selv gir beskjed om det. Det vil si at dersom faren din ønsker å få besøk av deg må du være på hans besøksliste. På hjemmesiden til Oslo fengsel er det imidlertid et søknadsskjema , og det . Før besøk innvilges må den besøkende sende søknad til fengselet , og den innsatte må ha et ønske om å få besøk av vedkommende. Søknaden må inneholde navn, adresse, fødselsdato og navn på den innsatte de ønsker å besøke.

Fengselet foretar deretter en kontroll opp mot politiets databaser. De som har ti lyst og mulighet til å besøke Ola Nordmann på Trondheim fengsel Tunga, fyller ut et slik søknadsskjema. Inviter Mor i Parken på besøk. Foto: Anbjørg Eilertsen.

Jeg liker denne siden (120).

Other Post You May Like