Støydemping mellom etasjer

Heisann Holder på å innrede til kjeller leilighet og har merket at det er veldig lytt imellom etg og kjeller. I kjellertaket så er det lags gips som er fuget rundt,står direkte på bjelkelaget med isolasjon imellom cm. Det som er mest plagsomt er at når . Bruk gjerne lydbøyler for å skape rom, eller luftspalte, mellom lekterne.

Så legger du lydisolasjonsplate og ett eller to lag med gips utenpå dette, alt ettersom hvor lydtett du vil ha det. Trinnlyd dreier seg om lyd fra fottrinn, banking og lignende, mens luftlyd er lyd fra for eksempel tale, en tv eller et musikkanlegg.

Lyd mellom etasjer dreier seg som oftest trinnly altså at man hører personer gå på gulvet over seg. Bor nå i ett hus med etasjer hvor jeg og min samboer bor nede og min far over, er meningen at vi skal kjøpe dette huset om ett års tid og leie ut kjeller leiligheten i underetasjen. Lager man en slik himling, er det også lurt å rive dem gamle himlingen og pakke fullt med Rockwool e. Naboen klager på lyd når vi går over gulvet – tomannsbolig 2. Etterisolere etasjeskille for støydemping ? Bufret Det var spesielt trinnlydkravet (det er lyden du hører når noen går i etasjen over deg) som ble vesentlig skjerpet.

Dette kravet er på samme nivå som f. Forenklet sett bestemmes lydreduksjonstallet ved at man måler forskjellen i lydtrykknivå mellom rommet der lyden oppstår og det som høres i naborommet. Trinnlydnivå beskriver en etasjeskillers evne til å overføre lyd fra fottrinn, dunking o.

Det er lydnivået i underliggende etasje som angis. Mister du tålmodigheten når barna leker høylydt i andre etasje ? Eller driver naboen ovenpå deg til vanvidd når hun trasker rundt i høyhælte sko? Her får du oppskriften på hvordan du kan redusere problemet. Da trengs det materialer som ikke settes i svingninger, eliminering av luftåpninger og ingen mekaniske koblinger mellom rommet og omgivelsene.

Nye vegger, gulv og tak må derfor lages innenfor de eksisterende, og i døde materialer. Dobbelt lag av gipsplater er det vanligste å bruke, men disse må ikke. Støyende maskiner, vifteaggregat og avkast fra ventilasjonsanlegg kan for eksempel bygges inn med støydempende materiale. Påbygget den befinner seg i er bygget i ‘og er utrolig nok veldig dårlig isolert.

I byggforskriftene skilles det mellom luft- og trinnlyd. For å hindre at strukturlyd og . Det førstnevnte er lyd som beveger seg gjennom lufta (for eksempel tale) og sistnevnte er lyd som mekanisk beveger seg gjennom materialer (for eksempel trinnene fra en person som går i etasjen over). Etter byggforskriftene skal bygninger være slik utformet og.

Du kan også isolere mot det som kalles luftlyd fra etasjen over med samme metode. Skal du isolere mot trinnlyd bruker du fremdeles to lag gips, men de må henge i noe som kalles lydbøyler, slik at det ikke er kontakt mellom ny og. Legg akryl mellom gips og underlag der gipsen møter vegg og tak. Det stilles minst like strenge krav til lyddemping mellom etasjene som mellom leiligheter på samme plan.

I ditt tilfelle ville jeg tatt kontakt med.

SINTEF Byggforsk Trondheim Besøksadresse: Høgskoleringen 7b. Ring dem, du vil sikkert bli . Denne tilfredsstiller derimot ikke krav til lydisolering mellom boenhetene. Mange tenker ikke over trinnlyd når de legger gulv, men det kan være svært irriterende for naboen, de som oppholder seg i kjellerstua eller leietakeren i sokkelleiligheten.

Det har ført til strengere krav om trinnlyd mellom rommene i nye boliger. Det er ikke noe som tyder på at unge folk i små leiligheter er mer tolerante for støy. Krav og grenseverdi for luftlydisolasjon mellom boenhet og andre arealer anbefales videreført i dagens form, det vil si at det ikke settes et annet krav til . Isolering av gulv på en etasje -skiller skjer med et såkalt flytende gulv som kan legges på det gamle. Tykkelsen på oppbyggingen gjør det som regel nødvendig med en justering av både dører og .

Other Post You May Like