Tek 10 våtrom

Byggteknisk forskrift ( TEK). Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann i brukssituasjonen. I våtrom skal bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt være beskyttet av et egnet vanntett sjikt. Byggebransjens våtromsnorm er oppdatert om kravene i TEK10.

To oppdaterte blader beskriver kravene i forskriften og gir forslag til løsninger som oppfyller kravene: BVN 20. Krav til våtrom i forskrift om tekniske krav til byggverk ( TEK).

Del I: Rom og dokumentasjon og BVN 20. Astma, allergi og inneklima 376. Planlegging av lokaler for næringsmiddelproduksjon med høye krav til hygiene 379. Toaletter for ansatte og publikum. Godt inneklima i nye boliger 471.

Beregningsmetode for å unngå kondens eller muggvekst . Vann på gulvet i våtrom må ledes til nærmeste sluk. Der det er valgt store fliser kan fallreglene være en utførelsesmessig utfordring.

Ifølge veiledningen til TEK 1 er en preakseptert løsning for våtrom at gulvet avgrenses med en oppkant som skal være minimum mm. Den nye preaksepterte løsningen gir en større fleksibilitet enn veiledningen til TEK , og vårt ønske er at den nye løsningen åpner for et større mangfold av løsninger . Veiledningen til TEKgir retningslinjer som gjør at disse kravene blir fullført, også kalt preaksepterte . Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl, lekkasjevann og kondens. Uavhengig som man bygger våtrommet selv eller bruker fagpersoner til arbeidet, så er det viktig å være klar over hvilke regler som gjelder.

De viktigste reglene om krav til våtrom finner man i Forskrift om tekniske krav til byggverk ( TEK ). II Innvendige vann- og avløpsinstallasjoner, §§ 15-t. Fagrådet for våtrom har i en lengere periode deltatt i flere samtaler med Direktoratet i forbindelse med den nye forskriften. For dere våtromsbyggere: Pust ut, det er ingen store endringer som vil påvirke dere! Ordlyden i TEKer mer presise og enklere å forstå. Det er foretatt en opprydding . Krav og anbefalinger om fall mot sluk i våtrom er omhandlet i BKFs fagartikkel nr.

DIBKs regelverk i TEK pkt. Tilstrekkelig fall vil være 1:minimum m ut fra sluket. TEKkrever at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl, lekkasjevann og kondens.

Er det slik at man må anta at hele . I våtrom er det viktig at vannet alle steder på golvet finner veien til nærmeste sluk.

Fallreglene kombinert med store fliser . Sekretariatsleder i Byggkeramikkforeningen. TEK kombinert med store fliser krever god planlegging. Artikkelen gir retningslinjer for fall der hvor . Nå nekter kjøper av boligen å betale siste 100. Hvilken dokumentasjon kan kjøperen kreve? Og hvor er dette lovhjemlet, spør han.

Grimsru fagsjef i Fagrådet For Våtrom , har følgende svar: – Ja, anerkjente . Tvisten dreier seg også om hvilke Teknisk forskrift ( TEK eller TEK07) som boligen skal bygges etter. Forbrukeren krever utbedring av manglene subsidiært erstatning, mens entreprenøren avviser at det foreligger mangler og . Hvordan bygge et trygt og damptett bad. På våtrom er det viktig at vann ikke samler seg opp i hjørner og kroker. Lekkasjevann skal kunne renne til sluk fra ethvert sted i våtrommet.

Det må være fall mot sluk på hele gulvet, minimum 1:100. Fallet må være jevnt fordelt i rommet, men kan med .

Other Post You May Like