Tek10 vannstoppventil

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) endret 1. Som preakseptert ytelse kreves det montering av automatisk lekkasjestopper når bygningens vanninstallasjon er uten overløp. Samtidig regnes fagmessig plugget . Utdrag fra de nye kravene – §15-(4) Lekkasje skal kunne oppdages enkelt og ikke føre til skade på installasjoner og bygningsdeler. Preaksepterte ytelser 1. Lekkasjer fra innebygde sisterner eller lignende må synliggjøres.

I andre rom enn våtrom må lekkasjen føre til automatisk avstengning av . Vi skal ha oppvaskmaskin med aquastop. Utekranen går gjennom veggen innefra vaske rommet. Det nyeste regelverket er TEK17.

TEKer tidligere regelverk. Langt færre plukker opp en lekkasjestopper i samme slengen, sier Øystein Andre Schmidt, kommunikasjonssjef . TEK krever vannstoppventil på rom uten avløp. Forsåvidt valgfritt fram til sommeren om man vil bruke gammel eller ny forskrift.

Viwa Watersafe trådløs med autotest og alarmsignal.

Leveres med magnetventil og følesensor. Kan leveres med opptil sensorer. Sensorene kan leveres med batteri.

Dette vil typisk gjelde kjøkken der oppvaskmaskin, vanntilkoblede kjøleskap og kaffemaskiner er montert inn. Automatisk lekkasjesikring. Systemet kan overvåke enkeltpunkter i huset der faren for lekkasje er ekstra stor – eller de kan passe på hele huset. I det første tilfellet . Eventuelle batterier til sensorer og styringssentraler må skiftes en gang i året eller ifølge leverandørens anvisning.

Det nye forskriftskravet bifalles av SINTEF Byggforsk. Anerkjent produkt: Produkt som bedriften kjenner og har gode erfaringer med. BRANSJEREGEL 1: VANNSKADESIKKER UTFØRELSE ETTER TEK – Generelt.

Innbygningssisterner: 1. Det betyr at de aller fleste hus som bygges i dag har vannstopper på kjøkkenet, og i WC-rom uten dusj og i boder med . Teknisk sjef Lasse Antonsen hos rørlegger K. Lund i Trondheim deler kritikken som store deler av VVS-bransjen retter mot kravene i Tek 10. Vi opplever store vanskeligheter og kravene er. Er det innbygd sisterne må det være både kasse og vannstoppventil.

Brukes det derimot veggmontert WC med . TEK , hvor det er påkrevd med lekkasjestopper i alle nyinstallasjoner.

Det er også mulig å bestille R2i skap med alternative løsninger for vannstoppventil. Betjeningspanel Uponor Waterguard Vannstoppsystem driftes med . Ved nybygging krever ny byggeforskrift, Tek at rør og utstyr monteres vannskadesikkert! Rør åpent på vegg Eksempel på vannskadesikre åpne løsninger er: åpne rør i rom med vanntett golv og sluk. Med tilstrekkelig atkomst menes lett tilgjengelighet for reparasjon eller utskifting.

Det skal ikke være behov for flere håndverkergrupper for å åpne og tilbakestille tilgangen til installasjonen. Frostsikring av ledninger kan oppnås ved å . I kombinasjon med vannstoppventil og sensor er denne installasjonen oppgradert etter nye forskrifter ( Tek). Ved lekasje vil tilførsel av vann til tanken stenges slik att ytterligere skade begrenses.

Vi fjerner den gamle tanken og monterer den nye tanken med FG godkjent vannstoppventil og FG bevis. Pris inkl montering og . Lommehåndboka Rør-i-rør-systemer for vannforsyning i boliger er utarbeidet av SINTEF Byggforsk. Aquatemp, mm klemringskobling, avsinkingsbestandig messing.

Other Post You May Like