Tilskudd fjerning av oljetank

ID eller MinID) og last opp kvitteringer. Underveis i registreringen av varmesentralen får du mulighet til å krysse av for at du ønsker ekstra støtte til fjerning av oljefyr og -tank. Du må da legge ved dokumentasjon for kostnader relatert til dette. Luft-til-vann-varmepumpe.

Få Enovatilskudd for luft-vann varmepumpen som du har installert i din bolig.

Har du en gammel oljefyr med et vannbårent varmeanlegg? Varmeløsningene som støttes er biokjel, bio-ovn med vannkappe, væske-til-vann-varmepumpe, luft-til-vann-varmepumpe eller fjernvarme. Fjerning av oljekamin og oljetank. Eldre kaminanlegg er lite . Når boligeier erstatter en oljefyr med varmepumpe eller bioenergi gir Enova støtte til fjerning av oljefyr og oljetank.

Har du hørt om ”Enovastøtten”, men er ikke helt sikker på hvordan den fungerer? Da har du kommet til rett sted. For å fremskynde skiftet til fornybare varmekilder tilbyr Enova inntil 10.

Hvis du er usikker på om det er registrert en oljetank på din eiendom så kan du ta kontakt med feieravdelingen. Oversikten er ikke fullstendig, derfor. Hos Enova kan du få tilskudd til fjerning av oljetank hvis du samtidig samtidig skal installere mer miljøvennlig oppvarming.

Det er mange som har byttet ut . I løpet av få år får ikke oljetanken i hagen eller kjelleren din inneholde fossil fyringsolje lenger. Vi forteller deg hvordan du fjerner oljetanken. Dette kommer i tillegg til støtten du får for luft-til-vann- eller væske-til-vann- varmepumpe.

Kommunestyret i Bærum vedtok forslaget 7. Det betyr at Bærum kommune tilbyr økonomisk støtte på kr 10. Hvordan går du frem når du skal fjerne parafintanken din? Norge har parafin- eller oljetank i hagen. En tank har begrenset leveti og de.

De må demonteres av noen med gassertifikat, fordi den må skjæres i stykker for fjerning etter at den er tømt og kjemisk renset. Hvilken løsning som er mest fordelaktig for nettopp deg kommer helt an på hvor man bor, oppvarmingsbehov, pris og mange andre variabler. Det beste er å ta kontakt med rørlegger for en konsultasjon.

Informasjon om økonomisk tilskudd til kostnader på fjerning av gammel oljekjel og tank, og installering av . Enova eller Oslo kommunes Klima- og energifond til fjerning av oljekjeler, oljetanker og til oppvarming med fornybar energi.

Du kan få økonomiskstøttetil investering i klimatiltak i boligen. Definisjonen på en nedgravd oljetank er at den er nedgravd til under bakkenivå og ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig. Støtte til ettermontering av balansert ventilasjon – Opptil 20. Enova vil bidra til at eierne av oljefyrene kutter klimagassutslippene sine allerede nå. Konsekvensene av oljelekkasjer fra nedgravde oljetanker kan være omfattende, både økonomisk og miljømessig.

Deretter skal tanken fjernes.

Other Post You May Like