Tilskudd varmepumpe luft luft

Støtteordningen for utvalgte typer varmepumper er rettighetsbasert. Det betyr at du slipper å søke før du kjøper. Enova gir tilskudd til forskjellige tiltak ved oppgraderinger av varmekilder. Få Enovatilskudd for kartlegging av gode energitiltak i din bolig.

Oppgradering av bygningskroppen.

Luft -til- luft – varmepumpe. Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova. Likevel er de smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene. Kort forklart henter en slik varmepumpe.

Tilskuddet støtter energitiltak hvor man kan dokumentere en eller flere av følgende: Utfasing av oljefyr. Hvilke tiltak gir Enova-støtte? Du kan få tilskudd til å bytte til varmepumper av ulike slag.

I tillegg får du tilskudd til å bytte ut oljefyring, oljekamin og oljetank.

NIBE tilbyr en rekke varmeløsninger som gir deg rett på Enovatilskuddet. Benytt deg av Enovatilskuddet ved kjøp av luft -vann varmepumpe. Få et tilbud i dag fra våre fagfolk på et Enova-støttet tiltak. Flere tusen ville ha varmepumpe -støtte.

Kuldeperioder og mye oppmerksomhet rundt strømprisene var hovedårsakene til at svært mange søkte om tilskudd til energisparende tiltak i fjor. VARMePUMPE -INTERESSE: Enova gir ikke støtte til vanlige luft -til- luft – varmepumper. Men mange søkte i fjor om tilskudd. Den nye ordningen gir tilskudd til en rekke tiltak, som blant annet luft -vann- varmepumpe , væske-vann- varmepumpe , fjerning av oljekjel og -tank, solfanger, biokjel og bioovn med vannkappe. Du kan også få støtte til omlegging til vannbåren varme i form av gulvvarme og radiatorer.

Gjennom Enovatilskuddet har du krav på 10. Med måler kan du få inntil 20. Eventuelt tilskudd til utfasing av oljekjel kommer i tillegg. Har du planer om å installere varmepumpe ? Nå kan du få 5kroner hvis du blir testperson.

Høykvalitets varmepumper for alle behov. Bergvarme, jordvarme, sjøvarme og luft varmepumper.

For eneboliger, fritidsboliger, boligblokker, næringsbygg og offentlige bygg. Vi hjelper deg med den rette løsningen! Men hvilke prosjekter som støttes vurderes og oppdateres stadig.

Tidligere i år utvidet Enova tilskuddsordningene med bedre insentiver for dem som vil oppgradere boligen sin. Installasjon av varmepumpe er ett av tiltakene du har kunnet søke om støtte til. Det vil si, støtten er trukket til luft – luft – varmepumper , . IKKE STØTTE: Snart million norske hjem har nå installert en luft til luft – varmepumpe.

Men en slik gir deg altså . Oslo kommune: Hører du til denne kommunen kan du søke om tilskudd til de fleste av oppvarmingsalternativene. Tilbudet begrenses til av kostnaden for hvert enkelt tiltak. Enova- tilskudd kan potensielt gjøre din varmepumpe -investering mye rimeligere. Men det er viktig å huske på . Du kan for eksempel få tilskudd hvis du skal ha en luft til vann- varmepumpe , en væske til vann- varmepumpe eller en avtrekksvarmepumpe. HVILKE TILTAK GIR ENOVA-STØTTE?

Vi tilbyr en rekke varmeløsninger som gir deg rett på . Både bergvarme- (væske-vann), luft til vann-, og avtrekksvarmepumpe støttes av Enova.

Other Post You May Like