Tørking av ved ute

Tørker veden bedre uten vedsekk? Har pleid å tørke veden på en låve (gammel, med hva jeg tror er god trekk). Korn tørking innlegg 6. Er det mye å hente på å la den tørke ute ? Flere resultater fra gardsdrift.

Hvor lenge skal veden tørke? Her er noen enkle knep som viser om veden er tørr nok. En klassisk norsk regel er at veden skal være felt, kløyvet og stablet innen påske. Da vil den være tørr til sankthans – altså etter bare to måneder. Slike kalenderregler kan for et moderne menneske framstå som irriterende gammelmannsoppdragelse, gjort for å holde late husmenn i ørene.

Det vi opplevde var faktisk at vi fikk muggdannelse i selje og gran i vedskjulet. Denne rapporten ligger i vedlegg 1. På bakgrunn av de registreringer som er foretatt i denne undersøkelsen .

For noe videre tørking er ikke det noen vits i. Hvis til ett vedlager inne så er det bare å ta dem inn nå. Jeg har veden ute hele året, tar den inn det jeg har bruk for. Og er den blitt litt våt er det som regel kun på . Beste tiden for trefelling er november til mars, ettersom trærne inneholder minst vann under denne . Tror du burde la veden din være ute og tørke den til sommeren. Ved som er hugget om høsten, skal normalt ikke brukes samme året.

Selv sommerhugget ved , trenger en god varm sommer og høst, med god tørk, for å brukes samme året. Gennerelt så annbefales det tørking over to år (sommere). Da får ikke veden nok luft til å tørke , og den vil mugne i løpet av kort tid. Velg derfor heller en sydvendt vegg å stable mot.

Legg plast mot bakken og en palle oppå plasten. På pallen stabler du veden. Og med mindre det striregner mange dager i strekk, skal du ikke dekke til vedstabelen før i juli, da veden . Ved utendørs oppbevaring elimineres også risikoen for innvendige råte- og insektskader. Veden kan fint oppbevares ute hele året.

For å unngå potensielle skader på yttervegg er det viktig at veden ikke stables tett inntil kledning på yttervegg.

For å bevare vedens kvalitet bør en forhindre tilgang på fukt . Stabelen bør dekkes på toppen. Dersom nettingsekker brukes kan veden tørkes i disse og lagres oppå hverandre og gil like god tørk. Dette forenkler håndteringen og transporten både før og . Tørking kan foregå på flere måter, enten ute eller inne. I vårt fuktige klima er det ofte vanskelig å tørke dem ute , så det er en fordel om en har et tørt loft eller et annet rom hvor tørkingen av urtene kan foregå.

Ellers kan man også tørke dem i stekeovnen. Tyskeren Flück sier om temperaturen at den . Fra is til gass Vanligvis skjer tørking av klær utendørs ved at vannet i klærne går over til vanndamp og forsvinner. Når det er kuldegrader, skjer det i flere steg, ifølge Bolius. Første steg er at vannet fryser til is, samt at noe av fuktigheten fordamper umiddelbart.

Deretter starter mystikken, ved at isen gradvis . Under denne fasen bør man innstille klimaet på en likevektsfuktighet tilsvarende ønsket sluttfuktighet. Jo høyere temperatur det er på virket jo større fare er det for at man vil få en ettertørking av overflaten. Spesielt ved lave ute – temperaturer og kondisjonert virke kan dette føre til . Hvis du skal hogge veden selv, og planlegger at den skal brukes kommende vinter, bør fellingen foregå innen utgangen av april.

La den få tørke ute sommeren over, for så å ta den inn om høsten til bruk kommende vinter . Tørkakjøtt må kunne tørkes ute. Rolf Johansen ber Sametinget følge opp innspillet. Det er en fordel å dekke til vedstabelen på toppen, slik at nedbør ikke får direkte tilgang til veden din.

At veden er utsatt for vind og vær forøvrig, bidrar bare til å tørke veden. Slik kan du lage en god vedstabel: 1. Det er også viktig og kløve veden med en gang da den er felt, både fordi det er mye lettere å kløve fersk ved og fordi den skal få en bedre mulighet til å tørke. Det kan også være lurt og tenke på at . Klestørk er det å tørke klær og tekstiler etter vask. Ved tørking av tekstiler går fuktigheten over til damp i luften. Mye luft, for eksempel i form av vin samt høy temperatur og lav luftfuktighet bidrar til rask tørk.

Tørking utendørs eller i uoppvarmet rom krever mindre energi enn tørking i trommel eller oppvarmet . Det er ikke bare temperaturen, men også luftfuktigheten og duggpunktet som avgjør om klesvasken tørker ute på vinteren.

Other Post You May Like