Tresorter i regnskogen

Merpauh Treslag i Leguminoseae-familien som vokser i regnskogen i Brasil, Guyana og Fransk Guyana. Brukes i gulv, dører og diverse møbler. Også kjent som sapupira, makkakabbes, angelim vermelho og saint martin gris. Moabi Tresort fra tropisk Afrika, trua (VU), hovedsakelig pga omfattende . Som forbruker bør du derfor holde deg unna tropiske tresorter.

Enten du er på jakt etter parkett, heltregulv eller skipsgulv, bør du være oppmerksom på at gulvet du vil ha kan være laget av en truet tresort.

I Norge selges det imidlertid et begrenset utvalg av tresorter fra regnskogen , og Regnskogfondet har derfor plukket ut de vanligste slik at du kan unngå å kjøpe død regnskog. Regnskog , skog i områder med mye nedbør jevnt fordelt gjennom året. Der man har en utpreget tørketid (monsunklima) får . Den mest solgte varen er parkett laget av tresorter som merbau og jatoba. Trevirket hogges i regnskogen i Asia og Amazonas. De landa som har mest tropisk regnskog er Brasil, Kongo, Indonesia, Malaysia og Peru.

Ved snauhogst og omdanning til jordbruksland . Hvorfor er regnskogen så viktig? Unngå disse tresortene : alt.

Du spør deg kanskje hvorfor det er så viktig at vi bevarer regnskogen ? Det er flere grunner til dette. Akasie – vokser i tropisk Asia og Australia, som i stor grad dyrkes på plantasjer. Almendrillo: treslag fra Sør-Amerika, som bl. En av de største årsakene for rasering av regnskogen er tømmerhogst.

Mange tresorter brukes til møbler, konstruksjon og gulv, og blir hentet fra tropiske områder i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Ved å kjøpe enkelte treprodukter er mennesker i land som Norge direkte med på å tilføye ødeleggelse av regnskogen. Ja, og for å spore helt helt av og inn på trafikk.

Hvis dem nå skal ha oss til å betale 2- literen for bensin for å redusere de av utslippene som den norske bilpark gjør til. Haha, dette ligger an til å bli en . Papirproduksjon, soyaplantasjer og billig biff bidrar alle til avskoging. Parkett laget av tropiske tresorter er det regnskogsproduktet det selges mest av.

Se hvilke butikker du bør unngå. Regnskogen har også innvirkning på jordas nedbørsmønstre, noe som igjen er viktig for verdens matvareproduksjon. Regnskogen har brukt minst millioner år på å utvikle seg, og artsmangfoldet overgår alt annet på landjorda.

Tresortene som er brukt heter ayous og okumé, og kommer fra regnskogen i Sentral-Afrika. Regnskogen er hjem for over halvparten av landjordas arter, ifølge rapporten State of the rainforest, utarbeidet av Regnskogfondet og GRID-Arendal. I dag hentes mye av harde tresorter fra regnskogen , men med dagens avvirking vil den ressursen dessverre se sin ende om noen tiår. Regnskogens evne til å reprodusere seg, er begrenset fordi jorden ofte er næringsfattig og mesteparten av det organiske materialet som er en viktig del av kretsløpet, er bundet opp i .

Den tydeligste trusselen mot mangfoldet i regnskogen er avskoging. De ulike tresortene og alle dyr og planter som er avhengige av dem forsvinner. Dersom det lever unike, . Alle knep tas i bruk for å kapre en.

Slik beskriver journalist Morten A Strøksnes regnskogen etter en reise gjennom Kongo. Det var ingenting paradisisk. Mangfoldig: Artsrikdommen er enorpå en kvadratkilometer er det funnet så mange som 1tresorter.

Other Post You May Like