Trykkfast isolasjon gulv

Trykkfast isolasjon XPS. Jeg har gravet ut en kjeller i et murhus og er rådvill ? XPS) i stedet for vanlig isopor. De fleste (ikke alle) sier det er lik isolasjonsevne.

Jeg kjører skjeldent lastebil rundt i stua så trykkfastheten har ikke så mye å si. Men hvor mye vil isopor evt.

Konstruksjoner på grunn bygges i prinsippet opp med et drenerende lag, isolasjon , fuktsperre og betonggulv. Er det bløt grunn, som for eksempel leire, legges det ut en fiberduk for å atskille massene. Det kan også være ønskelig å få litt mer isolasjon under, eller montere gulvvarme. Dersom du har takhøyde nok, vil et flytende gulv på hard isolasjon være enkelt å legge. Denne rammen fyller du med trykkfast isolasjon , f. Jackon XPS benyttes som mark- og frostisolasjon og ved isolering av flere typer konstruksjoner, for eksempel flate tak.

De to sistnevnte har opp til bedre isolasjonsevne. Enten det er snakk om vegger, gulv eller tak. Særlig ved rehabilitering av gamle bygg har tykkelsen på isolasjonen mye å si.

Ved å få bedre isolasjon med mindre tykkelse vil man kunne bevare takhøyde der plass er kritisk, sier Bøyesen. Den nye platen, Jackon Super XPS, har Lambda-klasse 27. BETONGVEGG MED UTVENDIG TRYKKFAST ISOLASJON OG INNVENDIG PÅFORING.

For yttervegger av betong, og mur generelt, anbefaler vi å ha minimum halvparten av den totale . Sponplatene limes og skrues fast til tilfarerne. Til slutt legges parkett, laminat e. Et alternativ til å legge nytt betonggulv , er å legge et lett, flytende gulv på fuktsperre og trykkfast varmeisolasjon oppå det gamle betonggulvet. Det samme gjelder tilfarergulv , hvor det da anbefales å legge noe isolasjon under tilfarerne. Få en lysere kjeller med lysgrav. Kjellergulv : Det kan være aktuelt å . XPS brukes i konstruksjoner med høye krav til styrke, for eksempel til de deler av grunnmursålen som vil bli punktbelastet av bærende innervegger, åpne peiser eller lignende.

Velg butikk for å se åpningstider. Kontakt Byggmakker Handel. Flytende konstruksjoner kjennetegnes ved at gulvet kan bevege seg uavhengig av det bærende underlaget. Eksempler: – Flytende betonggulv støpt på trykkfast isolasjon , deretter sparklet eller avrettet. I det følgende finner du en kort gjennomgang av egenskapene til av de ulike lagene som gjerne inngår i et undergulv.

Foamglas er en trykkfast glassisolasjon som er damptett og brannsikker og er mye brukt til isolasjon på terrasser, gulv , parkering og andre steder som krever høy trykkfasthet og brannsikkerhet, Foamglas har lamdaverdi 40. Dette unike materialet med høy trykkstyrke og god isolasjonsevne er det perfekte materialet for isolering og frostsikring av alle typer bygg og anlegg.

Har du nok takhøyde, kan du legge trykkfast isolasjon direkte på gulvet , deretter monteres spon- eller kryssfinerplater med not og fjær. Tilfarere (lekter) skrus til det eksisterende gulvet. Mellom disse plasseres isolasjonsmatter. Nytt gulv skrus fast til tilfarerne. Drar frem denne tråden, for jeg lurer OGSÅ på hva som er beste isolasjon.

Så langt har jeg fått med meg at trykkfaste skal være det beste under støp av kjellergulv , men mange strides. Ungeskrål fra barnerommet, bråk fra TV- en eller trafikkstøy. Støy gjør hverdagen mer slitsom. Her er tipsene til å lydisolere selv! Glava Økonomi Plate isolasjon.

Isolering i gulv på grunn. Det anbefales 6mm da dette gir en bedre isolasjon og man får bedre plass til lednings- føringer og klemmer. Brukes 3mm må det gjøres plass til klemmer i undergulvet.

Platene festes til hverandre med dobbeltsidig tape.

Other Post You May Like