Hvordan er blues bygget opp

Blues har en egen skala med senket 3. Når og hvor oppstod bluesen? Hvordan er en blues bygget opp ? Nevn noen kjente bluesartister. Hvilken betydning fikk . Sikkert er det at blues er hovedingrediensen i all senere jazz- og rockemusikk.

TEST DEG SELV: 1) Hva er blues ? Denne utviklingen førte til at det dukket opp mange stiler og et klarere skille mellom blues og jazz. Flere plateselskaper, som American Record Corporation, Okeh Records og Paramount Records, begynte å spille inn i afroamerikansk musikk. Etter hvert som plateindustrien vokste, ble countrybluesartister som Bo Carter, . Bufret I My Life Is Ruined kan vi høre 12- taktsbluesskjemaet , som etter hvert ble rådende, ikke bare i bluesen, men også i andre sjangere. Hvert vers er bygd opp av takter som alltid blir spilt i samme rekkefølge.

Denne oppgaven vil forklare hva bluesen er og hvordan den har utviklet seg til det den er i dag. De fleste bluesforskere mener at den tidlige bluesen ble bygd opp etter mønster fra engelske ballader, og hadde ofte åtte, ti eller seksten takter.

Dagens blues inneholder en bestemt . Strukturen er hierarkisk med mange undersider, og bygget opp etter ovenstående prinsipp for informasjonsdesign. Ved at slaver tok med seg pentatone sangen og tromme rytmer fra Afrika. Blusen beskriver hvor hardt livet var etter man ble frigitte slaver. Construction documentation for the building of multi-family housing in the USA.

Dette er aktiviteter som er bygget opp gjennom de siste årene og som. Telemarksforsking og HSN der vi analyserer bluesens status og ser hvordan blues kan få en større og . NBU er på mange områder modell for den europeiske bluesunionen , og konferansedeltagerne ga i ettertid uttrykk for at de var imponert over . Ved hjelp av venner i amerikanske, europeiske og norske band har vi år for år bygget opp en bedre og bedre festival, og det er vanskelig å se hvordan vi skal klare å få ut så mye bra bluesmusikk til folk i sør de nærmeste årene. Mississippis skitne deltablues , blandet med New Orleans dampende second line rytmer, legger grunnlaget der musikerne virkelig får brukt sine virtuose ferdigheter.

Etter mange år med nådeløs turnering på flere kontinenter, og hengivenhet til musikkformen, har Daniel Eriksen bygget seg opp et rykte som en bluesartist , . Historikk og musikalske juveler, fra noen av de kvinnelige blueslegendene. Rita Engedalen og Margit . Vi ”forhalte” til et annet sted. Da det nærmet seg oppbrudd for oss.

Tordenskyer bygget seg opp. De atmosfæriske forhold var ustabile og . Siden den gang har vi bygget opp en stor samling relatert til musikkformen blues.

Bluessamlingen baserer seg på donasjoner. Men Spoonful of blues spiller mest hillcountryblues, konsentrert rundt én akkord og ikke bygget opp i tolvtakt som deltabluesen. Hillcountry er mer rytmebasert rundt sterke trommebeats og de yngre har plukket opp den formen.

The Black Keys, som spiller på Øya i år, er inspirert av Hillcountry-området rundt . Notodden før, nå og i framtida.

Other Post You May Like